فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

اقامت

مراحل تقاضای اقامت دائم کانادا برای همسر

تقاضای مهاجرت برای همسر خود، چه مراحلی دارد؟سیر پرونده خود را چطور پیگیری می‌کنید؟ چطور اطلاعات پرونده خود را به‌روز کنید؟ چطور با اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)…

فرم ارزیابی مهاجرت