فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه خوداشتغالی فدرال

Canada’s Federal Self-Employed Class for Immigration

این صفحه حاوی اطلاعات درباره برنامه فدرال خوداشتغالی است. برای اطلاع از جزییات خود اشتغالی از طریق استان کبک به صفحه مهاجرت از طریق استان کبک مراجعه کنید.

منظور از خوداشتغالی در برنامه فدرال، فعالیتی است که فرد از طریق مهارتهای خودش پول در می آورد، مثل هنرمندان و ورزشکاران. در پروسه مهاجرت به کانادا به این افراد Self-employed person میگویند.

در این صفحه میخوانید:

self-employed-immigration-federal-canada

برنامه خوداشتغالی شامل چه گروههایی میشود؟

 • نویسندگان و مؤلفان
 • هنرمندان خلاق و اجرا کننده
 • آهنگسازان
 • نقاشها
 • مجسمه سازان و سایر هنرمندان تجسمی
 • مسئولان فنی و سایر مشاغل در حوزه فیلمسازی (motion pictures)
 • طراحان خلاق
 • هنرمندان هنرهای دستی

↑ برو بالا

از کجا بدانم واجد شرایط هستم؟

 • باید دو سال سابقه مرتبط با یکی از فعالیتهای بالا را داشته باشید و همچنین نشان دهید که قصد دارید در کانادا هم به خوداشتغالی بپردازید.
 • باید حداقل ۳۵ امتیاز هم از ۱۰۰ امتیازی که برای امتیازبندی در این برنامه در نظر گرفته شده را کسب کنید.

امتیازبندی در برنامه خوداشتغالی به چه صورت است؟

امتیازدهی بر اساس این پنج معیار انجام میشود:

معیارحداکثر امتیاز
تحصیلات۲۵
تجربه۳۵
سن۱۰
سطح زبان (انگلیسی و/یا فرانسوی)۲۴
میزان انطبق پذیری۶
مجموع امتیاز: حداکثر ۱۰۰

↑ برو بالا

امتیاز تحصیلات چطور محاسبه میشود؟

در برنامه خوداشتغالی، تحصیلات نهایتاً میتواند ۲۵ امتیاز برای شما داشته باشد. اگر بیشتر از یکی از موارد پایین شامل شما شود، بیشتر از ۲۵ امتیاز نخواهید گرفت.

میزان تحصیلاتامتیاز
کارشناسی ارشد یا دکترا۲۵
دو مدرک کارشناسی یا بیشتر۲۲
گواهی دوره آموزشی یا کارآموزی سه ساله۲۲
گواهی دوره آموزشی یا کارآموزی دو ساله۲۰
مدرک کارشناسی دو ساله یا بیشتر۲۰
مدرک کارشناسی یک ساله۱۵
گواهی دوره آموزشی/کارآموزی ۱ ساله (۱۳ سال تحصیل)۱۵
گواهی دوره آموزشی/کارآموزی ۱ ساله (۱۲ سال تحصیل)۱۲
اتمام دبیرستان۵
حداکثر امتیاز: ۲۵

↑ برو بالا

منظور از مدارکی که در جدول بالا نوشته، چیست؟

 • کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکترا و حداقل ۱۷ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۷ سال شود)
 • دو مدرک کارشناسی (لیسانس) یا بیشتر و حداقل ۱۵ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۵ سال شود)
 • مدرک یا گواهی دوره آموزشی یا کارآموزی سه ساله و حداقل ۱۵ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۵ سال شود)
 • مدرک یا گواهی دوره آموزشی یا کارآموزی دو ساله و حداقل ۱۴ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۴ سال شود)
 • مدرک کارشناسی (لیسانس) دو ساله یا بیشتر و حداقل ۱۴ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۴ سال شود)
 • مدرک کارشناسی (لیسانس) یک ساله و حداقل ۱۳ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۳ سال شود)
 • مدرک یا گواهی دوره آموزشی یا کارآموزی یک ساله و حداقل ۱۳ سال تحصیل تما‌ وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۳ سال شود)
 • مدرک یا گواهی دوره آموزشی یا کارآموزی یک ساله و حداقل ۱۲ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۲ سال شود)

↑ برو بالا

امتیاز تجربه چطور محاسبه میشود؟

 • حداکثر امتیاز در این بخش ۳۵ امتیاز است.
 • تجربه و سابقه کار از ۵ سال قبل از این که تقاضای خود برای مهاجرت را پر میکنید تا روزی که درمورد پرونده شما تصمیم‌گیری میشود، حساب میشود.
سابقه کار مرتبطامتیاز
۲ سال۲۰
۳ سال۲۵
۴ سال۳۰
۵ سال۳۵
حداکثر امیتاز: ۳۵

↑ برو بالا

امتیاز سن چطور محاسبه میشود؟

سن شما را بر اساس وقتی در نظر میگیرند که مسئول پرونده ویزا، تقاضای شما را دریافت میکند.

سنامتیاز
۱۶ یا کمترصفر
۱۷۲
۱۸۴
۱۹۶
۲۰۸
۲۱-۴۹۱۰
۵۰۸
۵۱۶
۵۲۴
۵۳۲
۵۴ و بیشترصفر

↑ برو بالا

امتیاز زبان چطور محاسبه میشود؟

 • اگر به هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مسلط هستید، باید تصمیم بگیرید استفاده از کدام از این دو زبان برای شما راحتتر است. زبانی که انتخاب میکنید همان زبان رسمی اول نام میگیرد و زبان دیگر، زبان رسمی دوم نام میگیرد.
 • حداکثر امتیازی که میتوانید در بخش زبان بگیرید ۲۴ امتیاز است. (حداکثر ۱۶ امتیاز برای زبان اول و ۸ امتیاز برای زبان دوم)
 • اگر بخواهید برای سطح زبانی که ادعا میکنید هستید، امتیاز لازم را بگیرید، باید مدرک مربوطه را ارئه بدهید.
 • برای زبان انگلیسی باید یکی از این دو آزمون را بدهید: آزمون جنرال (General) آیلتس یا آزمون جنرال سلپیپ (CELPIP-G)
 • برای زبان فرانسوی باید یکی از این دو آزمون را بدهید: آزمون TEF Canada یا آزمون TCF Canada
میزان تسلطامتیاز زبان اولامتیاز زبان دوم
تسلط بالا۱۶۸
تسلط نسبی۸۸
تسلط ابتدایی۲۲
فاقد تسلطصفرصفر
 • برای جزییات کامل درباره امتیاز مربوط به زبان، آزمونهای مورد قبول و سایر جزییات، به صفحه شرایط سطح زبان مراجعه کنید.

↑ برو بالا

امتیاز انطباق‌پذیری چطور محاسبه میشود؟

طبق معیارهای زیر و امتیازهایی که برای هر آیتم ممکن است بگیرید، میتوانید حداکثر ۶ امتیاز برای معیار انطباق‌پذیری کسب کنید.

آیتم مربوط به انطباق پذیریامتیاز
سطح تحصیلات همسر۳-۵
سابقه کار از قبل در کانادا (خود یا همسر)۵
تحصیلات از قبل در کانادا (خود یا همسر)۵
خویشاوند در کانادا (خود یا همسر)۵
حداکثر امتیاز: ۶

↑ برو بالا

امتیاز دقیق تحصیلات همسر چطور محاسبه میشود؟

هرکدام از وضعیتهای زیر نمره خودشان را دارند:

 • دیپلم دبیرستان: صفر امتیاز دارد
 • مدرک یا گواهی دوره آموزشی یا کارآموزی یا مدرک دانشگاهی یک ساله و حداقل ۱۲ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۲ سال شود): ۳ امتیاز
 • مدرک یا گواهی دوره آموزشی یا کارآموزی یا مدرک دانشگاهی دو ساله و حداقل ۱۴ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۴ سال شود): ۴ امتیاز
 • مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکترا و حداقل ۱۷ سال تحصیل تمام‌وقت (یا اگر پاره‌وقت بوده، مجموع آن معادل ۱۷ سال شود): ۵ امتیاز

↑ برو بالا

منظور از سابقه کار از قبل در کانادا چیست؟

یعنی شما یا همسرتان که همراه شماست، با ویزای معتبر کار، حداقل یک سال تمام‌وقت در کانادا کار کرده باشید.

منظور از تحصیلات از قبل در کانادا چیست؟

یعنی شما یا همسرتان که همراه شماست، یک دوره حداقل دو ساله تمام در یک موسسه تحصیلات عالی در کانادا را به اتمام رسانده باشید. این کار را باید بعد از ۱۷ سالگی و با ویزای تحصیلی معتبر انجام داده باشید.

↑ برو بالا

منظور از خویشاوند در کانادا چیست؟

یعنی شما یا همسرتان که همراه شماست، خویشاوندی داشته باشید که ساکن کانادا باشد و شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد.

↑ برو بالا

آیا من امتیاز لازم را میگیرم؟

با پر کردن فرم زیر، امتیاز خود در روش خوداشتغالی فدرال را محاسبه کنید تا ببینید واجد شرایط اولیه هستید یا نه.

برای دیدن فرم، لطفاً چند لحظه صبر کنید.

بسته به سرعت اینترنت شما، ممکن است بارگذاری فرم تا ۳۰ ثانیه طول بکشد.

↑ برو بالا

فرم ارزیابی مهاجرت