فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

مهاجرت به کبک از طریق خوداشتغالی

Quebec Self-Employed Program for Immigration

این صفحه حاوی اطلاعات مربوط به برنامه خوداشتغالی کبک است. برای اطلاع از جزییات مهاجرت از طریق خوداشتغالی فدرال میتوانید به صفحه مربوط به برنامه خوداشتغالی فدرال مراجعه کنید.

مهاجرت به کبک از طریق خوداشتغالی موسوم به کارگر خوداشتغالی و یا همان Self-employed worker یکی از روشهای مهاجرت به کبک از طریق کسب و کار است. برای روشهای دیگر مهاجرت به کبک از طریق سرمایه گذاری میتوانید به صفحه مهاجرت به کبک از طریق کسب و کار مراجعه کنید.

در این صفحه میخوانید:

مهاجرت به کبک از طریق خود اشتغالی

↑ برو بالا

شرایط خوداشتغالی کبک چیست؟

در روش خوداشتغالی کبک که در زبان فرانسه به آن Travailleur autonome میگویند، باید:

  • حداقل ۱۰۰ هزار دلار کانادا داشته باشید.
  • تا قبل از این، سابقه حداقل ۲ سال خوداشتغالی در کاری که انتخاب کرده اید را داشته باشید.
  • مقداری از سرمایه خود را در یک موسسه مالی سپرده گذاری کنید. میزان سپرده گذاری بسته به منطقه ای که هستید ممکن ۲۵ هزار و یا ۵۰ هزار دلار باشد.
  • گواهی مربوط به تسلط به اطلاعات دموگرافی کبک را بگیرید.

چند امتیاز باید بگیرم؟

  • در صورت مجرد بودن حداقل ۶۳ امتیاز از ۱۰۷ امتیاز ممکن در جدول امتیازبندی را کسب کنید.
  • در صورت متأهل بودن حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۲۰ امتیاز ممکن در جدول امتیازبندی را کسب کنید.

↑ برو بالا

جدول کلی امتیازات

معیارحداکثر امتیاز
تحصیلات۱۴
سابقه کار۱۶
سن۱۰
سطح زبان فرانسه۱۶
سطح زبان انگلیسی۶
سابقه ماندن در کبک۵
داشتن خویشاوند در کبک۳
ظرفیت خودکفایی مالی۱
پروژه کسب و کار۳۰
منابع مالی۶
جمع۱۰۷
ویژگیهای همسر۱۳
جمع۱۲۰

↑ برو بالا

امتیاز تحصیلات (حداکثر ۱۴ امتیاز)

میزان تحصیلاتامتیاز
دیپلم دبیرستان۲
دیپلم دبیرستان فنی و حرفه ای۶
گواهی دو سال تحصیل تمام وقت بعد از مدرسه۴
گواهی فنی یک سال تحصیل تمام وقت بعد از مدرسه۶
گواهی فنی دو سال تحصیل تمام وقت بعد از مدرسه۶
گواهی فنی سه سال تحصیل تمام وقت بعد از مدرسه۸
مدرک دانشگاهی یک ساله تمام وقت (سیکل اول)۴
مدرک دانشگاهی دو ساله تمام وقت (سیکل اول)۶
مدرک دانشگاهی کارشناسی (لیسانس) حداقل سه ساله تمام وقت (سیکل اول)۱۰
مدرک دانشگاهی فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) حداقل یک ساله تمام وقت (سیکل دوم)۱۲
مدرک دانشگاهی دکترا (سیکل سوم)۱۴
حداقل ۲ امتیاز باید بگیرید.

↑ برو بالا

امتیاز سابقه کار در سمت خوداشتغالی (حداکثر ۱۶ امتیاز)

سابقه کارامتیاز
کمتر از دو سالصفر
دو سال۷
دو سال و نیم۷
سه سال۱۰
سه سال و نیم۱۰
چهار سال۱۴
چهار سال و نیم۱۴
پنج سال یا بیشتر۱۶

↑ برو بالا

امتیاز سن (حداکثر ۱۰ امتیاز)

سنامتیاز
۱۸ تا ۳۸ سال۱۰
۳۹ سال۸
۴۰ سال۶
۴۱ سال۴
۴۲ سال۲
۴۳ سال یا بالاترصفر

امتیازات زبان

امتیازات زبان فرانسه (حداکثر ۱۶ امتیاز)
سطح مهارت شنیداریامتیاز
۱ تا ۲صفر
۳ تا ۴صفر
۵ تا ۶صفر
۷ تا ۸۵
۹ تا ۱۰۶
۱۱ تا ۱۲۷

↑ برو بالا

سطح مهارت صحبت کردنامتیاز
۱ تا ۲صفر
۳ تا ۴صفر
۵ تا ۶صفر
۷ تا ۸۵
۹ تا ۱۰۶
۱۱ تا ۱۲۷
سطح مهارت خواندنامتیاز
۱ تا ۲صفر
۳ تا ۴صفر
۵ تا ۶صفر
۷ تا ۸۱
۹ تا ۱۰۱
۱۱ تا ۱۲۱

↑ برو بالا

سطح مهارت نوشتنامتیاز
۱ تا ۲صفر
۳ تا ۴صفر
۵ تا ۶صفر
۷ تا ۸۱
۹ تا ۱۰۱
۱۱ تا ۱۲۱

توجه: معیار سطح زبان فرانسه، استاندارد سطح بندی زبان در کانادا موسوم به Niveaux de competence linguistique canadiens (NCLC) است. برای تبدیل نمره آزمون TEF یا TCF خود به NCLC و جزییات بیشتر درباره شرط زبان میتوانید به صفحه شرایط سطح زبان مراجعه کنید.

↑ برو بالا

امتیازات زبان انگلیسی (حداکثر ۶ امتیاز)
سطح مهارت شنیداریامتیاز
۱ تا ۴صفر
۵ تا ۸۱
۹ تا ۱۲۲
سطح مهارت صحبت کردنامتیاز
۱ تا ۴صفر
۵ تا ۸۱
۹ تا ۱۲۲

↑ برو بالا

سطح مهارت خواندنامتیاز
۱ تا ۴صفر
۵ تا ۸۱
۹ تا ۱۲۱
سطح مهارت نوشتنامتیاز
۱ تا ۴صفر
۵ تا ۸۱
۹ تا ۱۲۱

توجه: معیار سطح زبان انگلیسی، استاندارد سطح بندی زبان در کانادا موسوم به Canadian Language Benchmark(CLB) است. برای تبدیل نمره آزمون آیلتس یا سلپیپ خود به CLB و جزییات بیشتر درباره شرط زبان میتوانید به صفحه شرایط سطح زبان مراجعه کنید.

↑ برو بالا

امتیازات سابقه ماندن و داشتن خویشاند در کبک

امتیاز سابقه ماندن در کبک (حداکثر ۵ امتیاز)
اندازه و نوع سابقه ماندن در کبکامتیاز
یک ترم تمام وقت – فعالیت اصلی تحصیل بوده۵
دو ترم تمام وقت – فعالیت اصلی تحصیل بوده۵
ماندن برای تحصیل – تحصیلاتی که منجر به دیپلم فنی حرفه ای (DEP) یا اتمام کالج (AEC) شده، و بین ۹۰۰ و کمتر از ۱،۸۰۰ ساعت بوده و کار تمام وقت مرتبط با آموزش هم حداقل ۶ ماه بعد از اتمام تحصیلات داشته استصفر
ماندن برای تحصیل – تحصیلاتی که منجر به دیپلم فنی حرفه ای (DEP) یا اتمام کالج (AEC) شده، و بیشتر از ۱،۸۰۰ ساعت بوده، اتمام پیش دانشگاهی یا کالج فنی (DEC) یا مدرک دانشگاهی لیسانس (کارشناسی) یا فوق لیسانس (کارشناسی ارشد)صفر
ماندن برای کار – با اجازه کار بمدت حداقل یک سال و سابقه کار حداقل شش ماه تمام وقت۵
ماندن برای کار حداقل سه ماه – فعالیت اصلی کار بوده۵
اقامت برای کار حداقل شش ماه – فعالیت اصلی کار بوده۵
ماندن تحت یکی از برنامه های تبادل جوانان – فعالیت اصلی کار بمدت حداقل سه ماه بوده۵
ماندن تحت یکی از برنامه های تبادل جوانان – فعالیت اصلی کار بمدت حداقل شش ماه بوده۵
ماندن برای کسب و کار بمدت حداقل یک هفته۴
ماندن برای کارهای دیگر بمدت حداقل دو هفته۱
ماندن برای کارهای دیگر بمدت حداقل ۳ ماه۲
در این بخش حداکثر میتوانید ۵ امتیاز کسب کنید.

↑ برو بالا

امتیاز داشتن خویشاوند در کبک
همسر۳
فرزند، پدر/مادر، خواهر/برادر۳
پدر/مادر بزرگ۳
عمه/خاله/عمو/دایی/خواهرزاده/برادرزادهصفر
خویشاوندان دورتر هم امتیازی ندارد.

امتیاز تحصیلات همسر (حداکثر ۴ امتیاز)

میزان تحصیلات همسرامتیاز
دیپلم دبیرستان۱
دیپلم دبیرستان فنی و حرفه ای۲
گواهی دو سال تحصیل تمام وقت بعد از مدرسه۱
گواهی فنی یک سال تحصیل تمام وقت بعد از مدرسه۲
گواهی فنی دو سال تحصیل تمام وقت بعد از مدرسه۲
گواهی فنی سه سال تحصیل تمام وقت بعد از مدرسه۳
مدرک دانشگاهی یک ساله تمام وقت (سیکل اول)۱
مدرک دانشگاهی دو ساله تمام وقت (سیکل اول)۲
مدرک دانشگاهی کارشناسی (لیسانس) حداقل سه ساله تمام وقت (سیکل اول)۴
مدرک دانشگاهی فوق لیسانی (کارشناسی ارشد) حداقل یک ساله تمام وقت (سیکل دوم)۴
مدرک دانشگاهی دکترا (سیکل سوم)۴

↑ برو بالا

امتیاز سن همسر (حداکثر ۳ امتیاز)

سن همسرامتیاز
۱۸ تا ۳۵۳
۳۶ تا ۳۹۲
۴۰ تا ۴۲۱
۴۳ یا بیشتر۰

امتیازات زبان فرانسه همسر (حداکثر ۶ امتیاز)

سطح مهارت شنیداریامتیاز
۱ تا ۲صفر
۳ تا ۴صفر
۵ تا ۶صفر
۷ تا ۸۲
۹ تا ۱۰۳
۱۱ تا ۱۲۳

↑ برو بالا

سطح مهارت صحبت کردنامتیاز
۱ تا ۲صفر
۳ تا ۴صفر
۵ تا ۶صفر
۷ تا ۸۲
۹ تا ۱۰۳
۱۱ تا ۱۲۳
  • میزان مهارت خواندن و نوشتن زبان فرانسه همسر، امتیازی ندارد.
  • میزان مهارت زبان انگلیسی همسر امتیازی ندارد

↑ برو بالا

امتیاز ظرفیت خودکفایی متقاضی

داشتن قرارداد۱

امتیاز میزان سپرده

منطقه فعالیتمیزان سپردهامتیاز
فعالیت تجاری، حرفه ای یا کسب و کار در منطقه Metropolitan Community مونترآل باشدکمتر از ۵۰ هزار دلار کاناداصفر
فعالیت تجاری، حرفه ای یا کسب و کار در منطقه Metropolitan Community مونترآل باشد۵۰ هزار دلار کانادا یا بیشتر۳۰
فعالیت تجاری، حرفه ای یا کسب و کار خارج از منطقه Metropolitan Community مونترآل باشدکمتر از ۲۵ هزار دلار کاناداصفر
فعالیت تجاری، حرفه ای یا کسب و کار خارج از منطقه Metropolitan Community مونترآل باشد۲۵ هزار دلار کانادا یا بیشتر۳۰

↑ برو بالا

امتیاز منابع مالی (حداکثر ۶ امتیاز)

میزان داراییامتیاز
کمتر از ۱۰۰ هزار دلار کاناداصفر
۱۰۰ هزار دلار کانادا۴
۱۲۵ هزار دلار کانادا۵
۱۵۰ هزار دلار کانادا۵
۲۰۰ هزار دلار کانادا یا بیشتر۶

حدنصاب قبولی

متقاضی مجرد است۶۳
متقاضی متأهل است۷۰

↑ برو بالا

آیا من امتیاز لازم را میگیرم؟

با پر کردن و ارسال فرم زیر توسط شما، ما میتوانیم به شما بگوییم شرایط لازم را دارید یا نه.

برای دیدن فرم، لطفاً چند لحظه صبر کنید.

بسته به سرعت اینترنت شما، ممکن است بارگذاری فرم تا ۳۰ ثانیه طول بکشد.

↑ برو بالا

فرم ارزیابی مهاجرت