مهاجرت به کانادا از طریق استان کبک

Immigration Programs for Quebec

اگر مهاجرت شما از طریق برنامه مهاجرت دولت فدرال کانادا میسر نباشد یا شرایط شما برای مهاجرت به استان کبک مساعدتر باشد، ما میتوانیم پرونده شما را از طریق استان کبک به جریان بیاندازیم. برای مهاجرت از طریق استان کبک (Quebec Immigration) میتوان از یکی از این دو مسیر کلی زیر اقدام کرد:

فرق این دور روش چیست؟

در روش مهارت در کار شما در واقع اعلام میکنید تخصص یا مهارتی دارید و قصد دارید در کبک دنبال کار بگردید و توسط یک کارفرما استخدام شوید.

اما در روشهای کسب و کار، شما به دنبال این هستید که کسب و کار خودتان را راه بندازید. حالا این روش میتواند سرمایه گذاری بأصطلاح منفعل باشد که فقط سرمایه گذاری میکنید اما نقش اجرایی در آن کسب و کار ندارید (این روش معلق شده)، یا با کمک سازمانهای حمایتی، کسب و کار مبتکرانه ای راه میندازید و کارآفرینی میکنید، و یا با تکیه بر مهارت و تخصصتان و با سرمایه گذاری کمتر (حداقل ۱۰۰ هزار دلار کانادا) کسب و کار خودتان را که در کشور مبدأ داشتید بصورت خوداشتغالی در کبک ادامه میدهید.

مگر قوانین استان کبک با بقیه کانادا فرق دارد؟

بله. استان کبک با دولت فدرال کانادا توافقنامه ای دارد و اجازه دارد خودش تصمیم بگیرد که چه افرادی واجد شرایط مهاجرت به کانادا برای زندگی در کبک هستند.

آیا مهاجرت از طریق کبک سخت است؟

برنامه فدرال مهاجرت به کانادا از طریق مهارت در کار استانداردهای سختگیرانه ای دارد و خیلیها ممکن است امیتاز لازم را کسب نکنند، اما قوانین استان کبک برای پذیرش افراد از طریق تخصص کمی آسانتر است.

برای اقدام از طریق مهارت در کار، آیا بدون دانستن زبان فرانسه هم میتوانم از طریق کبک اقدام کنم؟

از لحاظ قانونی، بله. اما مشروط به این که در کل آنقدر امتیازتان بالا باشد که نیازی به امتیاز مربوط به زبان فرانسه نداشته باشید.

از کجا بدانم شرایطش را دارم یا نه؟

برای اطلاع از اینکه واجد شرایط برای مهاجرت از طریق کبک هستید یا نه، میتوانید فرم ارزیابی رایگان را پر کنید.