فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

کارت PR چیست؟

PR مخفف عبارت Permanent Resident است و به فردی میگویند که مقیم دائم کانادا است یعنی اقامت دائم کانادا را دارد و کارت PR دارد. اما در اصطلاح وقتی میگویند فردی PR دارد یعنی کارت اقامت کانادا دارد.

چطور میتوان کارت PR گرفت؟

از هرکدام از روشهای مهاجرت که برای گرفتن اقامت دائم اقدام کنید، اگر با تقاضای شما موافقت شود، به شما کارت PR میدهند تا بتوانید به کانادا مسافرت کنید.

آیا اقامت دائم من همیشگی خواهد بود؟

برای این که وضعیت اقامت دائم خود را تثبیت کنید، باید در یک بازه ۵ ساله، یک سری قوانین را رعایت کنید. به مجموعه این قوانین، قانون «الزام سکونت» میگویند:

باید در یک بازه ۵ ساله، به اندازه ۷۳۰ روز:

  • بصورت فیزیکی در کانادا حضور داشته باشید و یا:
  • اگر خارج از کانادا هستید، همراه یک شهروند کانادایی باشید که همسر یا یکی از والدینش شماست، و یا
  • خارج از کانادا برای یک کسب و کار کانادایی، یا یکی از بخشهای دولتی کانادا و یا یکی از بخشهای خدمات استانی کانادا بطور تمام وقت کار کنید، و یا
  • همراه یک شهروند کانادایی باشید که همسر یا یکی از والدین شماست.

اگر کارت PR خودم را گم کنم چه میشود؟

  • اگر خارج از کانادا باشید و بخواهید برگردید باید کارت PR شما همراهتان باشد.
  • اگر کارت PR را گم کرده باشید یا به هر دلیلی همراهتان نباشد، باید برای گرفتن مدرک اجازه سفر (PRTD) اقدام کنید که هزینه صدور آن ۵۰ دلار کانادا است. این مدرک موقتی است و برای یک بار ورود به کانادا اعتبار دارد.
  • بعد از آن باید برای صدور دوباره کارت PR اقدام کنید.

برای تقاضا کجا باید بروم؟

با مراجعه به یکی از مراکز صدور ویزا موسوم به VAC، میتوانید درخواست خود را ارائه کنید.

فرم ارزیابی مهاجرت