فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

لیست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا 2024

National Occupational Classification: NOC

در این صفحه میخوانید:

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا

↑ برو بالا

لیست مشاغل مورد نیاز چیست؟

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا موسوم به NOC، شامل تمام مشاغل و مهارتهایی میشود که در کانادا وجود دارد و دولت کانادا آنها را به رسمیت میشناسد. دولت کانادا از این فهرست برای این منظور استفاده میکند تا ببیند شغل و یا تجربه کاری افراد، واجد شرایط آنها هست یا نه.

همچنین، برای محاسبه امتیاز متقاضیان مهاجرت، مشاغل مورد نیاز کانادا دسته بندی هم میشوند. در سیستم NOC، تمام حرفه ها و مشاغل بر اساس این دو معیار دسته بندی میشوند:

 • نوع شرح وظایف آن شغل
 • نوع کارهایی که شما در آن شغل انجام میدهید

توجه: تا تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، دسته بندی مشاغل با عناوین: مشاغل نوع صفر، و مشاغل سطح A تا سطح D مشخص میشدند اما از آن موقع به بعد با عناوین TEER صفر تا ۵ شناخته میشوند.

↑ برو بالا

دسته بندی قدیم مشاغل:

 • Type 0
 • Level A
 • Level B
 • Level C
 • Level D

دسته بندی TEER چیست؟

در حال حاضر، دسته بندی مشاغل بر اساس چهار معیار آموزش (Training)، تحصیلات (Education)، تجربه (Experience)، و مسئولیتها (Responsibilities) انجام میشود بنابراین عناوین دسته بندی مشاغل به شرح زیر هستند:

 • TEER 0: مشاغل مدیریتی
 • TEER 1: مشاغلی که معمولاً نیاز به تحصیلات دانشگاهی دارند
 • TEER 2: مشاغلی که معمولاً نیاز به تحصیلات کالج دارند و قبل از شروع، نیاز به یک مدت نظارت و همچنین دوره های حداقل ۲ ساله دارند
 • TEER 3: مشاغلی که معمولاً نیاز به تحصیلات کالج و همچنین آموزش ضمن خدمت حداقل ۶ ماهه دارند
 • TEER 4: مشاغلی که معمولاً نیاز به دیپلم مدرسه و آموزش ضمن خدمت چند هفته ای دارند
 • TEER 5: مشاغلی که معمولاً نیازی به تحصیلات رسمی ندارند و فقط نیاز به یک آموزش مختصر دارند

↑ برو بالا

دسته شغلمثال
TEER 0مدیر تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
مدیر مالی
TEER 1مشاور مالی
مهندس نرم افزار
TEER 2تکنیسین وب و شبکه کامپوتر
تکنولوژیست آزمایشکاه پزشکی
TEER 3نانوا
دستیار دندانپزشک یا دستیار دندانساز
TEER 4مراقب کودک در خانه
فروشنده جزیی فروش
TEER 5کارگر مراقبت از فضای سبز
راننده پیک
مثالها صرفاً برای نمونه است، برای دیدن لیست کامل، جدولهای پایین صفحه را ببینید

این دسته بندیها به چه منظوری است؟

گروههای TEER 0-3 جز شغلهای با «مهارت» به حساب می آیند و اگر فردی از یکی از روشهای مهاجرت اقدام میکند که در آن، مهارت در شغل مهم است، شاید لازم باشد که شغل او جزء یکی از این چهار دسته باشد.

در خیلی از روشهای مهاجرت، هم در بخش امتیازها و هم در بخش پیشنهاد کار و بخشهای دیگر ممکن است مشاغل مورد نیاز کانادا را با همین دسته بندی از هم تفکیک کرده باشند.

↑ برو بالا

شغل من در چه دسته ای قرار میگیرد؟

برای اینکه مطمئن شوید شغل شما در کدام دسته قرار میگیرد میتوانید در جدولهای زیر جستجو کنید.

شغلهایی که در دسته TEER 0 قرار میگیرند

شغلکد NOC
Financial managers10010
Human resources managers10011
Purchasing managers10012
Other administrative services managers10019
Insurance, real estate and financial brokerage managers10020
Banking, credit and other investment managers10021
Advertising, marketing and public relations managers10022
Other business services managers10029
Telecommunication carriers managers10030
Engineering managers20010
Architecture and science managers20011
Computer and information systems managers20012
Managers in health care30010
Government managers – health and social policy development and program administration40010
Government managers – economic analysis, policy development and program administration40011
Government managers – education policy development and program administration40012
Other managers in public administration40019
Administrators – post-secondary education and vocational training40020
School principals and administrators of elementary and secondary education40021
Managers in social, community and correctional services40030
Commissioned police officers and related occupations in public protection services40040
Fire chiefs and senior firefighting officers40041
Commissioned officers of the Canadian Armed Forces40042
Library, archive, museum and art gallery managers50010
Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts50011
Recreation, sports and fitness program and service directors50012
Corporate sales managers60010
Retail and wholesale trade managers60020
Restaurant and food service managers60030
Accommodation service managers60031
Managers in customer and personal services60040
Construction managers70010
Home building and renovation managers70011
Facility operation and maintenance managers70012
Managers in transportation70020
Postal and courier services managers70021
Managers in natural resources production and fishing80010
Managers in agriculture80020
Managers in horticulture80021
Managers in aquaculture80022
Manufacturing managers90010
Utilities managers90011
لیست مشاغل کانادا دسته TEER 0

↑ برو بالا

شغلهایی که در دسته TEER 1 قرار میگیرند

شغلکد NOC
Financial auditors and accountants11100
Financial and investment analysts11101
Financial advisors11102
Securities agents, investment dealers and brokers11103
Other financial officers11109
Human resources professionals11200
Professional occupations in business management consulting11201
Professional occupations in advertising, marketing and public relations11202
Physicists and astronomers21100
Chemists21101
Geoscientists and oceanographers21102
Meteorologists and climatologists21103
Other professional occupations in physical sciences21109
Biologists and related scientists21110
Forestry professionals21111
Agricultural representatives, consultants and specialists21112
Public and environmental health and safety professionals21120
Architects21200
Landscape architects21201
Urban and land use planners21202
Land surveyors21203
Mathematicians, statisticians and actuaries21210
Data scientists21211
Cybersecurity specialists21220
Business systems specialists21221
Information systems specialists21222
Database analysts and data administrators21223
Computer systems developers and programmers21230
Software engineers and designers21231
Software developers and programmers21232
Web designers21233
Web developers and programmers21234
Civil engineers21300
Mechanical engineers21301
Electrical and electronics engineers21310
Computer engineers (except software engineers and designers)21311
Chemical engineers21320
Industrial and manufacturing engineers21321
Metallurgical and materials engineers21322
Mining engineers21330
Geological engineers21331
Petroleum engineers21332
Aerospace engineers21390
Other professional engineers21399
Specialists in clinical and laboratory medicine31100
Specialists in surgery31101
General practitioners and family physicians31102
Veterinarians31103
Dentists31110
Optometrists31111
Audiologists and speech-language pathologists31112
Pharmacists31120
Dietitians and nutritionists31121
Psychologists31200
Chiropractors31201
Physiotherapists31202
Occupational therapists31203
Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment31204
Other professional occupations in health diagnosing and treating31209
Nursing coordinators and supervisors31300
Registered nurses and registered psychiatric nurses31301
Nurse practitioners31302
Physician assistants, midwives and allied health professionals31303
Judges41100
Lawyers and Quebec notaries41101
University professors and lecturers41200
Post-secondary teaching and research assistants41201
College and other vocational instructors41210
Secondary school teachers41220
Elementary school and kindergarten teachers41221
Social workers41300
Therapists in counselling and related specialized therapies41301
Religious leaders41302
Police investigators and other investigative occupations41310
Probation and parole officers41311
Educational counsellors41320
Career development practitioners and career counsellors (except education)41321
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers41400
Economists and economic policy researchers and analysts41401
Business development officers and market researchers and analysts41402
Social policy researchers, consultants and program officers41403
Health policy researchers, consultants and program officers41404
Education policy researchers, consultants and program officers41405
Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers41406
Program officers unique to government41407
Other professional occupations in social science41409
Librarians51100
Conservators and curators51101
Archivists51102
Editors51110
Authors and writers (except technical)51111
Technical writers51112
Journalists51113
Translators, terminologists and interpreters51114
Producers, directors, choreographers and related occupations51120
Conductors, composers and arrangers51121
Musicians and singers51122
لیست مشاغل کانادا دسته TEER 1

↑ برو بالا

شغلهایی که در دسته TEER 2 قرار میگیرند

شغلکد NOC
Supervisors, general office and administrative support workers12010
Supervisors, finance and insurance office workers12011
Supervisors, library, correspondence and related information workers12012
Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations12013
Executive assistants12100
Human resources and recruitment officers12101
Procurement and purchasing agents and officers12102
Conference and event planners12103
Employment insurance and revenue officers12104
Court reporters, medical transcriptionists and related occupations12110
Health information management occupations12111
Records management technicians12112
Statistical officers and related research support occupations12113
Accounting technicians and bookkeepers12200
Insurance adjusters and claims examiners12201
Insurance underwriters12202
Assessors, business valuators and appraisers12203
Chemical technologists and technicians22100
Geological and mineral technologists and technicians22101
Biological technologists and technicians22110
Agricultural and fish products inspectors22111
Forestry technologists and technicians22112
Conservation and fishery officers22113
Landscape and horticulture technicians and specialists22114
Architectural technologists and technicians22210
Industrial designers22211
Drafting technologists and technicians22212
Land survey technologists and technicians22213
Technical occupations in geomatics and meteorology22214
Computer network and web technicians22220
User support technicians22221
Information systems testing technicians22222
Non-destructive testers and inspectors22230
Engineering inspectors and regulatory officers22231
Occupational health and safety specialists22232
Construction inspectors22233
Civil engineering technologists and technicians22300
Mechanical engineering technologists and technicians22301
Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians22302
Construction estimators22303
Electrical and electronics engineering technologists and technicians22310
Electronic service technicians (household and business equipment)22311
Industrial instrument technicians and mechanics22312
Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors22313
Opticians32100
Licensed practical nurses32101
Paramedical occupations32102
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists32103
Animal health technologists and veterinary technicians32104
Other technical occupations in therapy and assessment32109
Denturists32110
Dental hygienists and dental therapists32111
Dental technologists and technicians32112
Medical laboratory technologists32120
Medical radiation technologists32121
Medical sonographers32122
Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists32123
Pharmacy technicians32124
Other medical technologists and technicians32129
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists32200
Massage therapists32201
Other practitioners of natural healing32209
Police officers (except commissioned)42100
Firefighters42101
Specialized members of the Canadian Armed Forces42102
Paralegals and related occupations42200
Social and community service workers42201
Early childhood educators and assistants42202
Instructors of persons with disabilities42203
Religion workers42204
Library and public archive technicians52100
Film and video camera operators52110
Graphic arts technicians52111
Broadcast technicians52112
Audio and video recording technicians52113
Announcers and other broadcasters52114
Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts52119
Graphic designers and illustrators52120
Interior designers and interior decorators52121
Retail sales supervisors62010
Food service supervisors62020
Executive housekeepers62021
Accommodation, travel, tourism and related services supervisors62022
Customer and information services supervisors62023
Cleaning supervisors62024
Other services supervisors62029
Technical sales specialists – wholesale trade62100
Retail and wholesale buyers62101
Chefs62200
Funeral directors and embalmers62201
Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations62202
Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations72010
Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations72011
Contractors and supervisors, pipefitting trades72012
Contractors and supervisors, carpentry trades72013
Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers72014
Contractors and supervisors, mechanic trades72020
Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews72021
Supervisors, printing and related occupations72022
Supervisors, railway transport operations72023
Supervisors, motor transport and other ground transit operators72024
Supervisors, mail and message distribution occupations72025
Machinists and machining and tooling inspectors72100
Tool and die makers72101
Sheet metal workers72102
Boilermakers72103
Structural metal and platework fabricators and fitters72104
Ironworkers72105
Welders and related machine operators72106
Electricians (except industrial and power system)72200
Industrial electricians72201
Power system electricians72202
Electrical power line and cable workers72203
Telecommunications line and cable installers and repairers72204
Telecommunications equipment installation and cable television service technicians72205
Plumbers72300
Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers72301
Gas fitters72302
Carpenters72310
Cabinetmakers72311
Bricklayers72320
Insulators72321
Construction millwrights and industrial mechanics72400
Heavy-duty equipment mechanics72401
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics72402
Railway carmen/women72403
Aircraft mechanics and aircraft inspectors72404
Machine fitters72405
Elevator constructors and mechanics72406
Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers72410
Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators72411
Oil and solid fuel heating mechanics72420
Appliance servicers and repairers72421
Electrical mechanics72422
Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics72423
Other small engine and small equipment repairers72429
Crane operators72500
Water well drillers72501
Air pilots, flight engineers and flying instructors72600
Air traffic controllers and related occupations72601
Deck officers, water transport72602
Engineer officers, water transport72603
Railway traffic controllers and marine traffic regulators72604
Other technical trades and related occupations72999
Supervisors, logging and forestry82010
Supervisors, mining and quarrying82020
Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services82021
Agricultural service contractors and farm supervisors82030
Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services82031
Supervisors, mineral and metal processing92010
Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities92011
Supervisors, food and beverage processing92012
Supervisors, plastic and rubber products manufacturing92013
Supervisors, forest products processing92014
Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing92015
Supervisors, motor vehicle assembling92020
Supervisors, electronics and electrical products manufacturing92021
Supervisors, furniture and fixtures manufacturing92022
Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing92023
Supervisors, other products manufacturing and assembly92024
Power engineers and power systems operators92100
Water and waste treatment plant operators92101
لیست مشاغل کانادا دسته TEER 2

↑ برو بالا

شغلهایی که در دسته TEER 3 قرار میگیرند

شغلکد NOC
Administrative officers13100
Property administrators13101
Payroll administrators13102
Administrative assistants13110
Legal administrative assistants13111
Medical administrative assistants13112
Customs, ship and other brokers13200
Production and transportation logistics coordinators13201
Dental assistants and dental laboratory assistants33100
Medical laboratory assistants and related technical occupations33101
Nurse aides, orderlies and patient service associates33102
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants33103
Other assisting occupations in support of health services33109
Elementary and secondary school teacher assistants43100
Other instructors43109
Sheriffs and bailiffs43200
Correctional service officers43201
By-law enforcement and other regulatory officers43202
Border services, customs, and immigration officers43203
Operations members of the Canadian Armed Forces43204
Registrars, restorers, interpreters and other occupations related to museum and art galleries53100
Photographers53110
Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators53111
Dancers53120
Actors, comedians and circus performers53121
Painters, sculptors and other visual artists53122
Theatre, fashion, exhibit and other creative designers53123
Artisans and craftspersons53124
Patternmakers – textile, leather and fur products53125
Athletes53200
Coaches53201
Sports officials and referees53202
Insurance agents and brokers63100
Real estate agents and salespersons63101
Financial sales representatives63102
Cooks63200
Butchers – retail and wholesale63201
Bakers63202
Hairstylists and barbers63210
Estheticians, electrologists and related occupations63211
Shoe repairers and shoemakers63220
Upholsterers63221
Concrete finishers73100
Tilesetters73101
Plasterers, drywall installers and finishers and lathers73102
Roofers and shinglers73110
Glaziers73111
Painters and decorators (except interior decorators)73112
Floor covering installers73113
Residential and commercial installers and servicers73200
General building maintenance workers and building superintendents73201
Pest controllers and fumigators73202
Other repairers and servicers73209
Transport truck drivers73300
Bus drivers, subway operators and other transit operators73301
Railway and yard locomotive engineers73310
Railway conductors and brakemen/women73311
Heavy equipment operators73400
Printing press operators73401
Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction73402
Underground production and development miners83100
Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers83101
Logging machinery operators83110
Fishing masters and officers83120
Fishermen/women83121
Central control and process operators, mineral and metal processing93100
Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing93101
Pulping, papermaking and coating control operators93102
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors93200
لیست مشاغل کانادا دسته TEER 3

↑ برو بالا

شغلهایی که در دسته TEER 4 قرار میگیرند

شغلکد NOC
General office support workers14100
Receptionists14101
Personnel clerks14102
Court clerks and related court services occupations14103
Survey interviewers and statistical clerks14110
Data entry clerks14111
Desktop publishing operators and related occupations14112
Accounting and related clerks14200
Banking, insurance and other financial clerks14201
Collection clerks14202
Library assistants and clerks14300
Correspondence, publication and regulatory clerks14301
Shippers and receivers14400
Storekeepers and partspersons14401
Production logistics workers14402
Purchasing and inventory control workers14403
Dispatchers14404
Transportation route and crew schedulers14405
Home child care providers44100
Home support workers, caregivers and related occupations44101
Primary combat members of the Canadian Armed Forces44200
Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness54100
Retail salespersons and visual merchandisers64100
Sales and account representatives – wholesale trade (non-technical)64101
Tailors, dressmakers, furriers and milliners64200
Image, social and other personal consultants64201
Maîtres d’hôtel and hosts/hostesses64300
Bartenders64301
Travel counsellors64310
Pursers and flight attendants64311
Airline ticket and service agents64312
Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerks64313
Hotel front desk clerks64314
Tour and travel guides64320
Casino workers64321
Outdoor sport and recreational guides64322
Customer services representatives – financial institutions64400
Postal services representatives64401
Other customer and information services representatives64409
Security guards and related security service occupations64410
Mail and parcel sorters and related occupations74100
Letter carriers74101
Couriers and messengers74102
Railway yard and track maintenance workers74200
Water transport deck and engine room crew74201
Air transport ramp attendants74202
Automotive and heavy truck and equipment parts installers and servicers74203
Utility maintenance workers74204
Public works maintenance equipment operators and related workers74205
Underground mine service and support workers84100
Oil and gas well drilling and related workers and services operators84101
Chain saw and skidder operators84110
Silviculture and forestry workers84111
Specialized livestock workers and farm machinery operators84120
Fishing vessel deckhands84121
Machine operators, mineral and metal processing94100
Foundry workers94101
Glass forming and finishing machine operators and glass cutters94102
Concrete, clay and stone forming operators94103
Inspectors and testers, mineral and metal processing94104
Metalworking and forging machine operators94105
Machining tool operators94106
Machine operators of other metal products94107
Chemical plant machine operators94110
Plastics processing machine operators94111
Rubber processing machine operators and related workers94112
Sawmill machine operators94120
Pulp mill, papermaking and finishing machine operators94121
Paper converting machine operators94122
Lumber graders and other wood processing inspectors and graders94123
Woodworking machine operators94124
Other wood processing machine operators94129
Textile fibre and yarn, hide and pelt processing machine operators and workers94130
Weavers, knitters and other fabric making occupations94131
Industrial sewing machine operators94132
Inspectors and graders, textile, fabric, fur and leather products manufacturing94133
Process control and machine operators, food and beverage processing94140
Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers94141
Fish and seafood plant workers94142
Testers and graders, food and beverage processing94143
Plateless printing equipment operators94150
Camera, platemaking and other prepress occupations94151
Binding and finishing machine operators94152
Photographic and film processors94153
Motor vehicle assemblers, inspectors and testers94200
Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers94201
Assemblers and inspectors, electrical appliance, apparatus and equipment manufacturing94202
Assemblers, fabricators and inspectors, industrial electrical motors and transformers94203
Mechanical assemblers and inspectors94204
Machine operators and inspectors, electrical apparatus manufacturing94205
Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectors94210
Assemblers and inspectors of other wood products94211
Plastic products assemblers, finishers and inspectors94212
Industrial painters, coaters and metal finishing process operators94213
Other products assemblers, finishers and inspectors94219
لیست مشاغل کانادا دسته TEER 4

↑ برو بالا

شغلهایی که در دسته TEER 5 قرار میگیرند

شغلکد NOC
Student monitors, crossing guards and related occupations45100
Other performers55109
Cashiers65100
Service station attendants65101
Store shelf stockers, clerks and order fillers65102
Other sales related occupations65109
Food and beverage servers65200
Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations65201
Meat cutters and fishmongers – retail and wholesale65202
Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services65210
Operators and attendants in amusement, recreation and sport65211
Pet groomers and animal care workers65220
Other support occupations in personal services65229
Light duty cleaners65310
Specialized cleaners65311
Janitors, caretakers and heavy-duty cleaners65312
Dry cleaning, laundry and related occupations65320
Other service support occupations65329
Longshore workers75100
Material handlers75101
Construction trades helpers and labourers75110
Other trades helpers and labourers75119
Taxi and limousine drivers and chauffeurs75200
Delivery service drivers and door-to-door distributors75201
Boat and cable ferry operators and related occupations75210
Railway and motor transport labourers75211
Public works and maintenance labourers75212
Livestock labourers85100
Harvesting labourers85101
Aquaculture and marine harvest labourers85102
Nursery and greenhouse labourers85103
Trappers and hunters85104
Mine labourers85110
Oil and gas drilling, servicing and related labourers85111
Logging and forestry labourers85120
Landscaping and grounds maintenance labourers85121
Labourers in mineral and metal processing95100
Labourers in metal fabrication95101
Labourers in chemical products processing and utilities95102
Labourers in wood, pulp and paper processing95103
Labourers in rubber and plastic products manufacturing95104
Labourers in textile processing and cutting95105
Labourers in food and beverage processing95106
Labourers in fish and seafood processing95107
Other labourers in processing, manufacturing and utilities95109
لیست مشاغل کانادا دسته TEER 5

↑ برو بالا

اگر شغل من در فهرست NOC نباشد چکار کنم؟

بعضی از مشاغل مورد نیاز کانادا ممکن است هنگام ترجمه به فارسی دقیقاً همان عنوان را نداشته باشند. به عبارت دیگر شاید شغل مورد نظر شما در لیست مشاغل کانادا با عنوان دیگری شناخته شود. مهم این است که شرح وظایف آن شغل با شرح وظایف شغل شما تطابق داشته باشد.

اگر فکر میکنید عنوان یک شغل به عنوان شغل شما نزدیک است یا کلمات مشابهی دارد (مثل teacher) اما شرح وظایف آن با شغل شما متفاوت است (مثلاً یکی معلم مدرسه است و دیگری مربی دوره های تربیت معلم است)، آنقدر به جستجو ادامه بدهید تا نزدیکترین شغل به نوع و شرح وظایف شغل خودتان را پیدا کنید.

اما اگر شغل خود را در جدولهای بالا پیدا نکردید، میتوانید با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

↑ برو بالا

فرم ارزیابی مهاجرت