NISSA IMMIGRATION
شرکت خدمات مهاجرتی نیسا
مشاور شما برای مهاجرت به کانادا, آمریکا و آمریکای لاتین

مهاجرت از طریق حرفه شما

چنانچه از طرف یک شرکت کانادانی معتبر کار گرفته باشید که مورد موافقت اداره کار کاناد هم قرار گرفته باشد و دارای دانش کافی زبان و حداقل دوسال تجربه کاری معتبر در رشته خود باشید و امتیاز کافی را هم دارا باشید میتوان برای شما از طریق حرفه ای برای مهاجرت شما اقدام کرد.

ما میتوانیم پرونده شما را بررسی و چنانچه امتیاز کافی و حداقل زبان و غیره را دارا باشید پرونده شما را بجریان بیاندازیم و اگر شانس شما برای موفقیت در این مسیر زیاد نبود از طریق کار در امریکا برای شما عمل کنیم.

برای اگاهی بیشتر از طریق امریکا لطف کنید قسمت مهاجرت به امریکای ما را باز کنید و قسمت ای بی تری که اقامت از طریق کار است را مطالعه کنید. با این روش از بدو ورد درای اقامت دائم و گرین کارت خواهید شد.

این روش با تعهد یک سال کار همراه با حقوق و بیمه درمانی میباشد. ما تمام ای مسیر را ازقبیل تهیه کار تا مصاحبه را با شما همراه خواهیم بود. چنانچه این روش مورد قبول شما بود و برای مهاجرت جدی هستید با ما تماس بگیرید.

چنانچه برای مهاجرت جدی هستید میتوانید باشماره مستقم رایگان ما از  از تهران به خارج وصل میشود 82802452  تماس بگیرید. بهترین موقع بعد از ساعت نه شب بوقت ایران است.

فرم مهاجرت سریع ما را پر کنید و ما به شما سریعا جواب خواهیم داد.

تهران ۲۴۵۲ ۸۲۸۰
تماس: بعد از ۹ شب بوقت ایران .
(مستقیماً به کانادا به طور رایگان وصل خواهید شد)

کانادا ۴۶۵۵ ۹۸۷ ۶۰۴ ۰۰۱
لطفا فرم ارزشیابی رایگان را پرکنید تا بهترین مسیر را به شما پیشنهاد کنیم.

به کشور جدید خود خوش آمدید.