فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

ارزیابی و معادل‌سازی مدارک پزشکان و دندانپزشکان

اگر بخواهید برای مهاجرت به کانادا اقدام کنید، باید مدرک تحصیلی خود را ترجمه کنید و اداره مهاجرت اصالت آن را تأیید کند.

اما اگر بخواهید به‌عنوان پزشک یا دندانپزشک به کانادا مهاجرت کنید، علاوه بر ارائه مدرک تحصیلی و ترجمه مدرک و نیز تأیید آن، نیاز دارید که مدارک پزشکی و دندانپزشکی خود را هم به تأیید مقامات پزشکی کانادا برسانید.

در واقع مراجع رسمی کانادا باید تأیید کنند که تحصیلات شما در حد استانداردهای کانادا است و اگر در ایران پزشکی یا دندانپزشکی خوانده‌اید، سواد و مهارت شما مثل کسی است که در کانادا پزشکی یا دندانپزشکی خوانده است.

به این پروسه، معادل‌سازی می‌گویند.

معادل‌سازی مدارک پزشکان

پزشکان برای مهاجرت به کانادا باید مدارک تحصیلی و ریز نمرات‌شان توسط کنسول پزشکی کانادا (موسوم به MCC) ارزیابی شود و آنها تأیید کنند که تحصیلات شما معادل استانداردهای کانادا است.

کنسول پزشکی کانادا چیست؟

کنسول پزشکی کانادا (Medical Council of Canada) یک نهاد دولتی مشابه وزارت بهداشت یا وزرات علوم در ایران است که مدارک تحصیلی خارجی را (در حوزه پزشکی) ارزیابی می‌کند.

معادل‌سازی مدارک دندانپزشکان

دندانپزشکان برای مهاجرت به کانادا باید مدارک تحصیلی و ریز نمرات‌شان توسط شورای ملی دندانپزشکی کانادا (NDEB) ارزیابی و تأیید شود.

مدارکی که برای تأیید و ارزیابی باید ارائه بدهید، شامل لیسانس جراحی دندان (DBS)، دکترای دندانپزشکی (DMD)، و دکترای جراحی دندان (DDS) است.

فرم ارزیابی مهاجرت