فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

برنامه انتقال بین المللی

International Mobility Program

این برنامه مخصوص افرادی است که یک کارفرمای کانادایی بدون نیاز به تأییدیه وزارت کار کانادا (LMIA) میتواند یک خارجی متقاضی مهاجرت به کانادا را استخدام کنند.

در شرایط مختلفی ممکن است کارفرما از گرفتن تأییدیه معاف شود، از جمله این که متقاضی مهاجرت مجوز کار باز (Open Work Permit) داشته باشد و نیز نیروی کار موقتی باشد.

تأییدیه وزارت کار یا همان Labour Market Impact Assessment، برای وقتی است که کارفرما میخواهد یک نیروی کار خارجی را استخدام کنند و برایش جاب آفر بفرستد، و برای گرفتن این تأییدیه باید ثابت کند که هیچ فردی در کانادا برای استخدام در آن شغل وجود ندارد. پس از آن میتواند به نیروی کار مورد نظرشان جاب آفر بدهند.

فرم ارزیابی مهاجرت