فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

برنامه سه ساله پذیرش مهاجر تا ۲۰۲۵ اعلام شد

دولت کانادا در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۲۲ برنامه سه ساله خود برای تعداد پذیرش مهاجر از سال ۲۰۲۳ تا سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد.

قرار است چند مهاجر بپذیرند؟

بر اساس برنامه جدید اعلامی، قرار است دولت کانادا این تعداد مهاجر جدید را در هر سال بپذیرد:

 • سال ۲۰۲۳: ۴۶۵ هزار نفر
 • سال ۲۰۲۴: ۴۸۵ هزار نفر
 • سال ۲۰۲۵: ۵۰۰ هزار نفر

دولت کانادا سالانه اهداف تعیین شده برای پذیرش مهاجر را اعلام میکند. این طرح، موسوم به برنامه میزان مهاجر، بعنوان دستورالعمل و راهنمای اداره مهاجرت عمل میکند که هر سال چه تعدادی مهاجر بپذیرد.

از اهداف اصلی برنامه دولت کانادا برای پذیرش مهاجر، رشد اقتصاد و پیوستن اعضای خانواده به یکدیگر است. بنا به آمار، بیشترین مهاجرت خارجیها شامل مهاجرتهای حوزه اقتصادی مثل ورود اکسپرس و همچنین برنامه کاندیدای استانی میشود.

در هر روش مهاجرتی، چه تعدادی پذیرفته میشوند؟

پیش بینی میشود تعداد افرادی که در سه سال آینده از طریق ورود اکسپرس به کانادا مهاجرت میکنند، شامل متقاضیان اصلی، همسر و وابستگان آنها، به شرح زیر باشد:

 • سال ۲۰۲۳: ۸۲،۸۸۰ مهاجر
 • سال ۲۰۲۴: ۱۰۹،۰۲۰ مهاجر
 • سال ۲۰۲۵: ۱۱۴،۰۰۰ مهاجر

البته در این طرح سه ساله، قرار است برنامه کاندیدای استانی همچنان پذیرای بیشترین تعداد مهاجر باشد:

 • سال ۲۰۲۳: ۱۰۵،۵۰۰ مهاجر
 • سال ۲۰۲۴: ۱۱۰،۰۰۰ مهاجر
 • سال ۲۰۲۵: ۱۱۷،۵۰۰ مهاجر

مهاجرت از طریق بستگان چه تغییری میکند؟

قرار است برنامه مهاجرت از طریق همسر و فرزندان مثل سالهای قبل، شامل چیزی حدود ۸۰ هزار مهاجر در سال شود. اما مهاجرت از طریق والدین و پدر/مادر بزرگ به شرح زیر افزایش پیدا خواهد کرد:

 • سال ۲۰۲۳: ۲۸،۵۰۰ مهاجر
 • سال ۲۰۲۴: ۳۴،۰۰۰ مهاجر
 • سال ۲۰۲۵: ۳۶،۰۰۰ مهاجر

بعد از انواع مهاجرت اقتصادی، برنامه مهاجرت از طریق بستگان رتبه دوم از لحاظ تعداد مهاجر را به خود اختصاص داده است. در روش مهاجرت از طریق بستگان، افراد متقاضی از طریق حمایت همسر، فرزندان یا یکی دیگر از بستگان کارت PR میگیرند.

دلیل افزایش پذیرش مهاجر چیست؟

با این که با شروع کرونا و بسته شدن مرزها کار بررسی پرونده های مهاجرت سخت شد اما در سال ۲۰۲۱ رکورد پذیرش مهاجر با بیش از ۴۰۵ هزار مهاجر شکسته شد که بیشترین سهم را مهاجرت از طریق ورود اکسپرس و همچنین برنامه کاندیدای استانی داشت.

اما در حال حاضر کانادا در وضعیت استثنائی کمبود نیروی کار و وجود حدود یک میلیون موقعیت شغلی است که دولت کانادا این را ناشی از نرخ پایین فرزندآوری و میانگین بالای سنی این کشور اعلام کرده است. این دو فاکتور باعث شده تا دولت کانادا میزان پذیرش مهاجر را افزایش دهد.

شما میتوانید با تماس با ما و یا پر کردن فرم ارزیابی رایگان از شرایط خودتان برای مهاجرت به کانادا مطلع شوید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

عباس زاهدانی
عباس زاهدانی با سابقه سالها مدیریت در ایران، آمریکا و کانادا، دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه هاروارد آمریکا و رشته مطالعات مهاجرت از دانشگاه یو بی سی استان بریتیش کلمبیای کانادا است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ادبیات زبان از دانشگاه شیراز در ایران و کارشناسی اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا است.

نظرات بسته شده است.

فرم ارزیابی مهاجرت