فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

مهاجرت به کانادا یا آمریکا؟

چندین ده است که آمریکا را بعنوان سرزمین فرصتها میشناسند و این کشور از محبوبترین کشورهای دنیا برای مهاجرت است. حدود ۴۵ میلیون نفر از ساکنان آمریکا متولد یک کشور خارجی هستند که حدود ۱۴٪ جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.

از طرفی، محبوبیت کانادا هم هر ساله برای مهاجرت افزایش پیدا میکند. طبق آمار سال ۲۰۲۱، نزدیک ۸/۳ میلیون نفر در کانادا زندگی میکنند که متولد خارج از کانادا هستند؛ یعنی حدود یک چهارم (۲۳٪) جمعیت این کشور.

راههای مهاجرت به آمریکا

سه مسیر کلی برای گرفتن گرین کارت و اقامت دائم آمریکا وجود دارد. یکی ویزاهای Employment Based یا: «بر اساس استخدام» است که انواع آن EB1، EB2، EB3، EB4، و EB5 هستند. یکی هم از طریق ازدواج با یک آمریکایی است، راه دیگر اقدام از طریق یکی از بستگان است که اقامت دائم یا شهروندی آمریکا را دارد و راه بعدی هم شرکت در لاتاری گرین کارت است که هرساله انجام میشود.

راههای مهاجرت به کانادا

مسیرهای مهاجرت به کانادا هم متنوع اند. از بین انواع روشهای مهاجرت به کانادا، محبوبترین مسیر، از طریق کار و مهارت است که این روش هم انواع مختلفی دارد مثل اکسپرس اینتری یا کسب و کار مبتکرانه و غیره. روشهای از طریق بستگان و جاب آفر هم از روشهای دیگر هستند.

سیاستهای مهاجرپذیری آمریکا و کانادا چه فرقی با هم دارند؟

دولت کانادا هر سال، آمار پذیرش مهاجر و تغییرات احتمالی در سیاستهای مهاجرپذیری خود را اعلام میکند. اداره مهاجرت کانادا موسوم به IRCC، همچنین انواع روشهای مهاجرت به کانادا را دسته بندی کرده تا هرکس با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد، روش مناسب خودش را انتخاب کند.

در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱ میلیون نفر با گرفتن اقامت دائم وارد آمریکا شدند. اما این آمار در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده و در سال ۲۰۲۰ به ۷۰۰ هزار نفر رسید که علت آن را سیاستهای آمریکا، تأخیر در رسیدگی به پرونده ها و همچنین همه گیری کرونا اعلام کرده اند.

مقایسه این آمار به ما نشان میدهد که کانادا (به نسبت جمعیت و سرانه) سه برابر آمریکا مهاجر میپذیرد. اما انتخاب بین مهاجرت به کانادا یا آمریکا، بستگی به شرایط خودتان، قابلیتها و اهدفتان دارد. اگر سؤالی در زمینه مهاجرت دارید میتوانید با ما تماس بگیرید.

فرم ارزیابی مهاجرت