فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

هزینه مهاجرت کانادا 2024

به روز رسانی: اداره مهاجرت کانادا از تاریخ ۱ مه ۲۰۲۴ هزینه‌ اقامت دائم کانادا (RPR Fees) را افزایش داد.

اداره مهاجرت کانادا در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ هزینه تمام تقاضاهای اقامت دائم را اضافه کرد.

هزینه پروسه مهاجرت از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ تغییری نکرده بود اما در سال ۲۰۲۰ قرار شد این هزینه ها هر ۲ سال، بخاطر تورم افزایش پیدا کند. هزینه های زیر مربوط به سال ۲۰۲۲ است که احتمالاً تا سال ۲۰۲۴ تغییری نخواهند کرد. تمام اعداد به دلار کانادا نوشته شده اند.

اگر هزینه هایی که نوشته شده برای شما گیج کننده بود و یا نمیدانستید کدام هزینه شامل شما میشود، میتوانید با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

در این صفحه میخوانید:

هزینه مهاجرت به کانادا

↑ برو بالا

مهاجرت از طریق کسب و کار

شامل:

افرادپروسهحق اقامتجمع
متقاضی اصلی۱۶۲۵ $۵۱۵ $۲،۱۴۰ $
همسر۸۵۰ $۵۱۵ $۱،۳۶۵ $
هر فرزند۲۳۰ $۲۳۰ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

↑ برو بالا

پرستار خانگی

اقامت دائم از طریق پرستار خانگی یا همان خدمات مراقبت و نگهداری افراد شامل این موارد میشود:

 • پرستار کودک (بدون هزینه اجازه کار)
 • پرستار سالمند (بدون هزینه اجازه کار)
افرادپروسهحق اقامت
متقاضی اصلی۵۷۰ $۵۱۵ $
همسر۵۷۰ $۵۱۵ $
هر فرزند
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

جمع:

متقاضی اصلی: ۱،۰۸۵ دلار

همسر: ۱،۰۸۵ دلار

هر فرزند: ۱۵۵ دلار

↑ برو بالا

مهاجرت اقتصادی (شامل اکسپرس اینتری هم میشود)

شامل:

افرادپروسهحق اقامتجمع
متقاضی اصلی۸۵۰ $۵۱۵ $۱،۳۶۵ $
همسر۸۵۰ $۵۱۵ $۱،۳۶۵ $
هر فرزند۲۳۰ $۲۳۰ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

جمع:

متقاضی اصلی: ۱،۳۶۵ دلار

همسر: ۱،۳۶۵ دلار

هر فرزند: ۲۳۰ دلار

↑ برو بالا

کارت اقامت دائم

کارت اقامت دائم (یا همان PR) شما حتماً باید به یک آدرس در کانادا ارسال شود. اگر خارج از کانادا هستید و کارت اقامت معتبر ندارید و یا آن را گم کرده اید ما با شما کمک میکنیم تا برای شما مدارک مورد نیاز برای مسافرت به کانادا صادر شود.

خدماتهزینه
صدور کارت۵۰ $
صدور مدارک سفر۵۰ $
حق اقامت دائم۵۱۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

در بیشتر موارد، به محض این که تقاضای اقامت دائم شما پذیرفته شود، باید حق اقامت (RPRF)‌ را پرداخت کنید. تا این مبلغ را پرداخت نکنید، مقیم دائم نخواهید شد.

برای سهولت کار میتوانید موقع تقاضا، حق اقامت را هم پرداخت کنید اما اگر بخواهید بعد از پذیرفته شدن تقاضای اقامت آن را بپردازید، اداره مهاجرت به شما اعلام میکند که چطور این هزینه را پرداخت کنید.

↑ برو بالا

توجه: هزینه های زیر جزء حق اقامت دائم حساب نمیشود و مسترد هم نمیشود:

هزینه تقاضا برای فرزندان وابسته متقاضی اصلی

هزینه ای که بابت حمایت مالی برای فرزندخواندگی پرداخت میشود

هزینه ای که برای برادر/خواهر، برادرزاده/خواهدزاده، نوه پرداخت میشود یا

هزینه ای که برای افراد حفاظت شده پرداخت میشود از جمله برای کسانی که از طریق پرونده های انساندوستانه اقدام میکنند

از طریق بستگان

شامل:

 • فرزندخوانده و سایر خویشاوندان
 • والدین و پدر/مادر بزرگها
 • همسر، نامزد یا فرزند

↑ برو بالا

فرزندخوانده و سایر خویشاوندان

اقدام برای خویشاوند ۲۲ سال و بزرگتر:

حمایت مالیپروسهحق اقامت
۷۵۴۹۰ $۵۱۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

جمع: ۱،۰۸۰ دلار

اقدام برای هر فرزندخوانده یا هر خویشاوند بی سرپرست:

حمایت مالیخود پروسه
۷۵۷۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

جمع: ۱۵۰ دلار

↑ برو بالا

خویشاوند زیر ۲۲ سال که فرزندخوانده شما نباشد:

 • حمایت مالی: ۷۵ دلار
 • خود پروسه: ۷۵ دلار
 • حق اقامت: ۵۱۵ دلار

جمع: ۶۶۵ دلار

توجه: همه هزینه ها به دلار کانادا نوشته شده اند.

اقدام برای همسر خویشاوند

خود پروسهحق اقامت
۵۷۰ $۵۱۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

جمع: ۱،۰۸۵ دلار

والدین و پدر/مادر بزرگ

هزینه های مربوط به افرادی که از آنها حمایت میشود:

افرادحمایت مالیپروسهحق اقامت
والدین یا پدر/مادر بزرگ۷۵ $۴۹۰ $۵۱۵ $
همسر پدر/مادر یا همسر پدر/مادر/بزرگ۵۷۰ $۵۱۵ $
هر فرزند وابسته یکی از والدین یا پدر/مادر بزرگ۱۵۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

جمع:

 • والدین یا پدر/مادر بزرگ: ۱،۰۸۰ دلار
 • همسر پدر/مادر یا همسر پدر/مادر بزرگ: ۱،۰۸۵ دلار
 • هر فرزند وابسته یکی از والدین یا پدر/مادر بزرگ: ۱۵۵ دلار

↑ برو بالا

همسر یا فرزندان

هزینه های مربوط به افرادی که از آنها حمایت میشود:

افرادحمایت مالیپروسهحق اقامت
همسر۷۵ $۴۹۰ $۵۱۵ $
هر فرزند وابسته۷۵ $۷۵ $
هر فرزند وابسته همسر که با او می آید۱۵۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

جمع:

 • همسر: ۱،۰۸۰ دلار
 • هر فرزند وابسته: ۱۵۰ دلار
 • هر فرزند وابسته همسر که با او می آید: ۱۵۵ دلار

توجه: اگر از طریق خانواده اقدام میکنید، هزینه ها را وقتی میپردازید که حامی مالی شما، تشکیل پرونده بدهد.

↑ برو بالا

شهروندی

شامل:

 • هزینه تقاضا
 • سایر خدمات و هزینه های شهروندی
افراد یا خدماتهزینه
بزرگسال بدون وضعیت۶۳۰ $
بزرگسال با والدین کانادایی۱۰۰ $
هر فرد صغیر (زیر ۱۸)۱۰۰ $
صدور گواهی شهروندی۷۵ $
جستجوی سابقه شهروندی۷۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

↑ برو بالا

انگشت نگاری

تعداد و افرادهزینه
هر فرد۸۵ $
خانوادگی (۲ نفر یا بیشتر)۱۷۰ $
گروهی (۳ هنرمند اجرایی یا بیشتر)۲۵۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

توجه:

پروسه انگشت نگاری شامل انگشت نگاری و گرفتن عکس دیجیتال میشود.

اگر فرزندان شما وابسته به حساب می آیند (زیر ۲۲)، میتوانید هزینه انگشت نگاری خانوادگی را پرداخت کنید.

از تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ سن فرزندانی که وابسته به حساب می آیند از زیر ۱۹ سال به زیر ۲۲ سال تغییر کرد و این قانون شامل تمام پرونده هایی میشود که از این تاریخ و به بعد دریافت میشوند.

اگر شما شهروند کانادا باشید، احتمال دارد فرزند شما حتی اگر داخل کانادا به دنیا نیامده باشد هم شهروند کانادا به حساب بیاید.

↑ برو بالا

استرداد

اگر تقاضای شما برای اقامت دائم رد شود، اگر قبلاً هزینه خود پروسه تقاضای اقامت را پرداخته باشید، آن را برمیگردانند. در واقع این هزینه (RPRF) تنها پولی است که اگر تقاضای شما رد شود، مسترد خواهد شد.

شاید تا ۸ هفته طول بکشد که درخواست استرداد را بررسی کنند.

اگر پروسه تقاضای شما شروع شده باشد، بعضی از پولهایی که داده اید مسترد نمیشود.

آیا همه هزینه ها را پس میدهند؟

هزینه های زیر جزء حق اقامت دائم نمیشود و مسترد هم نمیشود:

هزینه تقاضا برای فرزندان وابسته متقاضی اصلی

هزینه ای که بابت حمایت مالی برای فرزندخواندگی پرداخت میشود

هزینه ای که برای برادر/خواهر، برادرزاده/خواهرزاده، نوه پرداخت میشود یا

هزینه ای که برای افراد حفاظت شده پرداخت میشود از جمله برای کسانی که از طریق پرونده های انساندوستانه اقدام میکنند

↑ برو بالا

هزینه وکیل

هزینه وکیل مهاجرت به کانادا به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها خدماتی است که دریافت میکنید. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و نوع خدماتی که وکیل ارائه میدهد، میتواند به صفحه هزینه وکیل مهاجرت مراجعه کنید.

↑ برو بالا

فرم ارزیابی مهاجرت