هزینه مهاجرت کانادا 2023 ✔️

 • اداره مهاجرت کانادا در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ هزینه تمام تقاضاهای اقامت دائم را اضافه کرد.
 • هزینه پروسه مهاجرت از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ تغییری نکرده بود اما در سال ۲۰۲۰ قرار شد این هزینه ها هر ۲ سال، بخاطر تورم افزایش پیدا کند. هزینه های زیر مربوط به سال ۲۰۲۲ است که احتمالاً تا سال ۲۰۲۴ تغییری نخواهند کرد. تمام اعداد به دلار کانادا نوشته شده اند.
 • اگر هزینه هایی که نوشته شده برای شما گیج کننده بود و یا نمیدانستید کدام هزینه شامل شما میشود، میتوانید با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

در این صفحه میخوانید:

↑ برو بالا

مهاجرت از طریق کسب و کار

شامل:

افرادپروسهحق اقامتجمع
متقاضی اصلی۱۶۲۵ $۵۱۵ $۲،۱۴۰ $
همسر۸۵۰ $۵۱۵ $۱،۳۶۵ $
هر فرزند۲۳۰ $۲۳۰ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

↑ برو بالا

پرستار خانگی (خدمات مراقبت و نگهداری از افراد)

اقامت دائم از طریق خدمات مراقبت و نگهداری افراد شامل این موارد میشود:

 • پرستار کودک (بدون هزینه اجازه کار)
 • پرستار سالمند (بدون هزینه اجازه کار)
افرادپروسهحق اقامتجمع
متقاضی اصلی۵۷۰ $۵۱۵ $۱،۰۸۵ $
همسر۵۷۰ $۵۱۵ $۱،۰۸۵ $
هر فرزند۱۵۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

↑ برو بالا

مهاجرت اقتصادی (شامل اکسپرس اینتری هم میشود)

شامل:

افرادپروسهحق اقامتجمع
متقاضی اصلی۸۵۰ $۵۱۵ $۱،۳۶۵ $
همسر۸۵۰ $۵۱۵ $۱،۳۶۵ $
هر فرزند۲۳۰ $۲۳۰ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

↑ برو بالا

کارت اقامت دائم

کارت اقامت دائم (یا همان PR) شما حتماً باید به یک آدرس در کانادا ارسال شود. اگر خارج از کانادا هستید و کارت اقامت معتبر ندارید و یا آن را گم کرده اید ما با شما کمک میکنیم تا برای شما مدارک مورد نیاز برای مسافرت به کانادا صادر شود.

خدماتهزینه
صدور کارت۵۰ $
صدور مدارک سفر۵۰ $
حق اقامت دائم۵۱۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

در بیشتر موارد، به محض این که تقاضای اقامت دائم شما پذیرفته شود، باید حق اقامت (RPRF)‌ را پرداخت کنید. تا این مبلغ را پرداخت نکنید، مقیم دائم نخواهید شد.

برای سهولت کار میتوانید موقع تقاضا، حق اقامت را هم پرداخت کنید اما اگر بخواهید بعد از پذیرفته شدن تقاضای اقامت آن را بپردازید، اداره مهاجرت به شما اعلام میکند که چطور این هزینه را پرداخت کنید.

شرایط استرداد وجه

↑ برو بالا

هزینه های زیر جزء حق اقامت دائم نمیشود و مسترد هم نمیشود:

 • هزینه تقاضا برای فرزندان وابسته متقاضی اصلی
 • هزینه ای که بابت حمایت مالی برای فرزندخواندگی پرداخت میشود
 • هزینه ای که برای برادر/خواهر، برادرزاده/خواهدزاده، نوه پرداخت میشود یا
 • هزینه ای که برای افراد حفاظت شده پرداخت میشود از جمله برای کسانی که از طریق پرونده های انساندوستانه اقدام میکنند

از طریق بستگان

شامل:

 • فرزندخوانده و سایر خویشاوندان
 • والدین و پدر/مادر بزرگها
 • همسر، نامزد یا فرزند

↑ برو بالا

فرزندخوانده و سایر خویشاوندان

اقدام برای خویشاوند ۲۲ سال و بزرگتر:

حمایت مالیپروسهحق اقامتجمع
۷۵۴۹۰ $۵۱۵ $۱،۰۸۰ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

اقدام برای هر فرزندخوانده یا هر خویشاوند بی سرپرست:

حمایت مالیخود پروسهجمع
۷۵۷۵ $۱۵۰ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

هر فرزندخوانده وابسته: ۱۵۰

↑ برو بالا

خویشاوند زیر ۲۲ سال که فرزندخوانده شما نباشد:

حمایت مالیخود پروسهحق اقامتجمع
۷۵ $۷۵ $۵۱۵ $۶۶۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

اقدام برای همسر خویشاوند

خود پروسهحق اقامتجمع
۵۷۰ $۵۱۵ $۱،۰۸۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

والدین و پدر/مادر بزرگ

کسی که حمایت میشودحمایت مالیپروسهحق اقامتجمع
والدین یا پدر/مادر بزرگ۷۵ $۴۹۰ $۵۱۵ $۱،۰۸۰ $
همسر پدر/مادر یا همسر پدر/مادر/بزرگ۵۷۰ $۵۱۵ $۱،۰۸۵ $
هر فرزند وابسته یکی از والدین یا پدر/مادر بزرگ۱۵۵ $۱۵۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

↑ برو بالا

همسر یا فرزندان

کسی که حمایت میشودحمایت مالیپروسهحق اقامتجمع
همسر۷۵ $۴۹۰ $۵۱۵ $۱،۰۸۰ $
هر فرزند وابسته۷۵ $۷۵ $۱۵۰ $
هر فرزند وابسته همسر که با او می آید۱۵۵ $۱۵۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

توجه: اگر از طریق خانواده اقدام میکنید، هزینه ها را وقتی میپردازید که حامی مالی شما، تشکیل پرونده بدهد.

↑ برو بالا

شهروندی

شامل:

 • هزینه تقاضا
 • سایر خدمات و هزینه های شهروندی
افراد یا خدماتپروسهحق شهروندیجمع
بزرگسال بدون وضعیت۵۳۰ $۱۰۰ $۶۳۰ $
بزرگسال با والدین کانادایی۱۰۰ $۱۰۰ $
هر فرد صغیر (زیر ۱۸)۱۰۰ $۱۰۰ $
صدور گواهی شهروندی۷۵ $
جستجوی سابقه شهروندی۷۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

↑ برو بالا

انگشت نگاری

تعداد و افرادهزینه
هر فرد۸۵ $
خانوادگی (۲ نفر یا بیشتر)۱۷۰ $
گروهی (۳ هنرمند اجرایی یا بیشتر)۲۵۵ $
هزینه‌ها بر حسب دلار کانادا نوشته شده‌اند.

توجه:

 • پروسه انگشت نگاری شامل انگشت نگاری و گرفتن عکس دیجیتال میشود.
 • اگر فرزندان شما وابسته به حساب می آیند (زیر ۲۲)، میتوانید هزینه انگشت نگاری خانوادگی را پرداخت کنید.
 • از تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ سن فرزندانی که وابسته به حساب می آیند از زیر ۱۹ سال به زیر ۲۲ سال تغییر کرد و این قانون شامل تمام پرونده هایی میشود که از این تاریخ و به بعد دریافت میشوند.
 • اگر شما شهروند کانادا باشید، احتمال دارد فرزند شما حتی اگر داخل کانادا به دنیا نیامده باشد هم شهروند کانادا به حساب بیاید.

↑ برو بالا

درخواست استرداد

اگر تقاضای شما برای اقامت دائم رد شود، اگر قبلاً هزینه خود پورسه تقاضای اقامت را پرداخته باشید، آن را برمیگردانند. در واقع این هزینه (RPRF) تنها پولی است که اگر تقاضای شما رد شود، مسترد خواهد شد.

 • شاید تا ۸ هفته طول بکشد که درخواست استرداد را بررسی کنند.
 • اگر پروسه تقاضای شما شروع شده باشد، بعضی از پولهایی که داده اید مسترد نمیشود.

هزینه های زیر جزء حق اقامت دائم نمیشود و مسترد هم نمیشود:

 • هزینه تقاضا برای فرزندان وابسته متقاضی اصلی
 • هزینه ای که بابت حمایت مالی برای فرزندخواندگی پرداخت میشود
 • هزینه ای که برای برادر/خواهر، برادرزاده/خواهدزاده، نوه پرداخت میشود یا
 • هزینه ای که برای افراد حفاظت شده پرداخت میشود از جمله برای کسانی که از طریق پرونده های انساندوستانه اقدام میکنند

↑ برو بالا

هزینه وکیل

هزینه وکیل مهاجرت به کانادا به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها خدماتی است که دریافت میکنید. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و نوع خدماتی که وکیل ارائه میدهد، میتواند به صفحه هزینه وکیل مهاجرت مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *