فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

اقامت کانادا از طریق ازدواج

خیلی از افرادی که به کانادا مهاجرت میکنند، از طریق ازدواج و همسر خود اقدام میکنند. به این معنی که با فردی که اقامت دائم کانادا را دارد ازدواج میکنند و یا فردی که برای اقامت کانادا اقدام کرده، در طول پروسه مهاجرت ازدواج میکند و بعد از گرفتن PR کانادا باید برای همسر خود هم اقدام کند.

مهاجرت به کانادا از طریق خانواده (عمدتاً ازدواج) بعد از روشهای اقتصادی مثل اکسپرس اینتری، دومین روش پرطرفدار مهاجرت به کانادا است. به همین دلیل است که این پروسه تا حدی طولانی است و در سالهای اخیر طولانی تر هم شده است.

طبق گزارشی که اداره مهاجرت کانادا در سال 2023 به پارلمان این کشور ارائه داد، طول پروسه مهاجرت به کانادا از این طریق از 13 ماه در سال 2019 به 18 ماه در سال 2022 افزایش پیدا کرد. این زمان برای کسی که میخواهد همسرش را به کانادا بیاورد طولانی است.

به همین دلیل، دولت کانادا دو راه را جلوی پای این افراد گذاشته است:

گرفتن اجازه کار باز

گرفتن اجازه کار برای همسر (SOWP) حدود 60 روز طول میکشد.

البته طبیعی است که برای این روش باید ثابت کنید که با فرد مورد نظر ازدواج کرده اید.

ویزای دیدار موقت

گرفتن ویزای دیدار موقت برای همسر حدود 14 روز طول میکشد.

برای این روش هم بعضی از شرایط کلی گرفتن ویزا برقرار است یعنی باید گذرنامه معتبر داشته باشید و از سلامت کافی برخوردارد باشید.

البته هر دو این روشها شرایط دیگری هم دارند که متقاضی باید آنها را داشته باشد. برای اطلاع از اینکه شما واجد شرایط گرفتن اقامت سریع کانادا از طریق ازدواج هستید یا خیر، میتوانید با ما تماس بگیرید.

فرم ارزیابی مهاجرت