فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

کانادا

سه شهر کانادا بین بهترین شهرهای جهان

نشریه اکونومیست در فهرست جدید خود از بهترین شهرهای قابل زندگی در دنیا در سال ۲۰۲۳، از سه شهر ونکوور، کلگری و تورنتو نام برده است. این نشریه به شهرهای…

جمعیت کانادا از مرز ۴۰ میلیون گذشت

اداره آمار کانادا اعلام کرده است که جمعیت کانادا در ۱ اکتبر ۲۰۲۳ از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشته است. این آمار به این معنی است که جمعیت کانادا از…

آیا بعد از PR باید شهروند کانادا بشوم؟

آمار نشان میدهد که از هر ۵ نفر که اقامت دائم کانادا را می‌گیرند و بأصطلاح PR می‌شوند، ۴ نفر برای شهروندی کانادا هم اقدام می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد…

برنامه ریزی برای بازنشستگی در کانادا

خیلی از مهاجران ایرانی که به کانادا می آیند شاید آنقدر درگیر مسائل روزانه و چالشهای مهاجرت باشند که تا سالها به فکر ایام بازنشستگی در کانادا نیفتند. در این…

افزایش پذیرش مهاجر به کانادا

بانک رویال کانادا توصیه کرده که برای پاسخ به نیاز بازار کار کانادا، لازم است که میزان پذیرش مهاجر نسبت به میزان موجود و برنامه های دولت از این هم…

پذیرش تحصیلی باید برای اداره مهاجرت ارسال شود

اداره مهاجرت اعلام کرده که از اول دسامبر ۲۰۲۳ تمام مراکز آموزشی که برای متقاضیان نامه پذیرش میفرستند، خودشان هم باید نامه پذیرش را برای اداره مهاجرت ارسال کنند. چرا…

سه استان محبوب کانادا برای برنامه استانی

سه استان بریتیش کلمبیا، آلبرتا، و منیتوبا از متقاضیان مهاجرت به کانادا دعوت کرده اند تا برای مهاجرت به این استانها تقاضا کنند. دولتهای استانی در کانادا تحت برنامه کاندیدای…

فرم ارزیابی مهاجرت