فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

مهاجرت به کانادا از طریق تجربه کار در کانادا

Visa for Canadian Experience Class: CES (Express Entry)

مهاجرت از طریق داشتن سابقه کار در کانادا یا همان CEC، یکی از سه روش مهاجرت از طریق ورود اکسپرس است.

در این صفحه میخوانید:

مهاجرت از طریق سابقه کار در کانادا

↑ برو بالا

چه شرایطی باید داشته باشم؟

  • امتیاز مربوط به سطح زبان را کسب کنید.
  • در فاصله سه سال قبل از اقدام، سابقه حداقل یک سال کار با مهارت در کانادا داشته باشید. ۱،۵۶۰ ساعت کار، یک سال تمام وقت حساب میشود.
  • باید برای کاری که کرده‌اید به شما پرداخت شده باشد، دستمزد و کمیسیون هم حساب میشود اما کار داوطلبانه جزء سابقه کار شما به حساب نخواهد آمد.
معیارشرایط
زبان
(انگلیسی یا فرانسه)
CLB 7
برای مشاغل TEER 0-1

CLB 5
برای مشاغل TEER 2-3
نوع شغلحداقل یکی از مشاغل
TEER 0-3
تجربه۱ سال کار در کانادا در سه سال گذشته
پیشنهاد کارضروری نیست
تحصیلاتضروری نیست
رای دیدن دسته بندی مشاغل به صفحه فهرست مشاغل مراجعه کنید.

↑ برو بالا

اگر واجد شرایط باشم چه میشود؟

پس از آن، وارد مرحله بعدی موسوم به استخر متقاضیان میشوید. در آنجا یک ارزیابی و امتیاربندی جدید موسوم به CRS انجام میشود و به کسانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، اعلام میکنند که میتوانند پروسه را ادامه دهند.

امتیازهای مرحله استخر متقاضیان چطور حساب میشود؟

انتخاب از بین استخر متقاضیان، حدنصاب ثابتی ندارد و هر دو هفته یکبار، تعداد مشخصی از کسانی که بیشترین امتیاز را داشته باشند، برای ادامه پروسه دعوت میشوند یعنی امتیاز حدنصاب براساس شرایط افراد برتر، هر دو هفته یکبار تغییر میکند و شما هربار میتوانید حدنصاب سریهای قبل را ببینید.

نحوه امتیازدهی در این مرحله را میتوانید در جدولهای صفحه اطلاعات کلی ورود اکسپرس ببینید.

↑ برو بالا

منظور از کار با مهارت چیست؟

  • کاری که در کانادا کرده‌اید باید در حداقل یکی از دسته های TEER 0-3 باشد.
  • برای دیدن دسته بندی‌ها و جزییات بیشتر، میتوانید به صفحه فهرست مشاغل کانادا مراجعه کنید.

میتوانم هر جایی در کانادا زندگی کنم؟

بعد از گرفتن مهاجرت از این طریق، هر استانی بجز استان کبک را میتوانید برای زندگی انتخاب کنید. مهاجرت به کبک شرایط و قوانین خود را دارد که جزییات بیشتر را میتوانید در صفحه مهاجرت به کبک ببینید.

↑ برو بالا

فرم ارزیابی مهاجرت