فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

سه استان محبوب کانادا برای برنامه استانی

سه استان بریتیش کلمبیا، آلبرتا، و منیتوبا از متقاضیان مهاجرت به کانادا دعوت کرده اند تا برای مهاجرت به این استانها تقاضا کنند.

دولتهای استانی در کانادا تحت برنامه کاندیدای استانی، از متقاضیانی که میتوانند به اقتصاد آن استان کمک کنند و برای نیروی کار آنجا مفید باشند، دعوت میکنند که تحت این برنامه برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند.

استانها، متقاضیان مهاجرت را یا از طریق استخر متقاضیان اکسپرس اینتری انتخاب میکنند و یا از بین کسانی که مستقیماً از طریق دولت آن استان برای مهاجرت اقدام کرده اند، کسانی که واجد شرایط باشند را دعوت میکنند.

برای مقایسه این دو روش میتوانید مطلب مربوط به مقایسه اکسپرس اینتری و برنامه استانی را بخوانید که قبلاً برای شما نوشته ایم.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

عباس زاهدانی
عباس زاهدانی با سابقه سالها مدیریت در ایران، آمریکا و کانادا، دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه هاروارد آمریکا و رشته مطالعات مهاجرت از دانشگاه یو بی سی استان بریتیش کلمبیای کانادا است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ادبیات زبان از دانشگاه شیراز در ایران و کارشناسی اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا است.

نظرات بسته شده است.

فرم ارزیابی مهاجرت