فرم ارزیابی مهاجرت
فهرست

مهاجرت به کبک از طریق کسب و کار

Quebec Selected Business Class for Immigration

این صفحه حاوی اطلاعات درباره روشهای مختلف مهاجرت به کبک از طریق کسب و کار است. برای اطلاع از روش مهاجرت به کبک بجز راه اندازی کسب و کار، میتوانید به صفحه مهاجرت به کبک از طریق مهارت در کار مراجعه کنید.

در این صفحه میخوانید:

مهاجرت به کبک از طریق کسب و کار

مهاجرت به کبک از طریق کسب و کار

در پروسه مهاجرت به استان کبک به افرادی که میخواهند از طریق کسب و کار به این استان بیایند Quebec Selected Business Class Applicants گفته میشود. در این سالها برای مهاجرت به کبک از طریق کسب و کار، روشهای مختلفی وجود داشته که بعضی از آنها هم در حال حاضر معلق شده اند.

سرمایه گذاری در کبک

این روش فعلاً و تا ۱ آوریل ۲۰۲۳ معلق شده است و قرار است دولت کبک بعد از آن تاریخ شرایط جدید سرمایه گذاری در کبک اعلام کند.

تا قبل از این شما میتوانستید با سرمایه گذاری ۱/۲ میلیون دلاری، شرایط اقامت در کبک را کسب کنید. البته لازم بود که ارزش سرمایه شما حداقل ۲ میلیون دلار کانادا باشد و در ۵ سال قبل از اقدام، حداقل ۲ سال سابقه مدیریت یا کسب و کار هم داشته باشید.

↑ برو بالا

کارآفرینی در کبک

مهاجرت به استان کبک از طریق کارآفرینی در دو کلاس متفاوت وجود دارد ه یکی از آنها در حال حاضر معلق شده است:

 • کارآفرینی (۱): راه اندازی (start) و اداره (operate) یک کسب و کار مبتکرانه
 • کارآفرینی (۲): راه اندازی (start) یک کسب و کار جدید یا در دست گرفتن (acquire) کسب و کاری که از قبل وجود دارد. این روش در حال حاضر معلق شده است.

↑ برو بالا

کارآفرینی (۱): کسب و کار مبتکرانه

در روش اول مهاجرت از طریق کارآفرینی که روش راه اندازی و اداره یک کسب و کار مبتکرانه نام دارد و در وبسایت مهاجرت به کبک Starting and operating an innovative business میگویند، باید:

 • یکی از انواع سازمانهای حمایتی (تسهیل دهندگان، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی دانشکاهی) به شما تعهد حمایت بدهد.
 • طرح تجاری ارائه بدهید.
 • حداقل ۴۱ امتیاز از ۸۵ امتیاز ممکن در جدول امتیازبندی را کسب کنید.
 • گواهی مربوط به تسلط به اطلاعات دموگرافی کبک را بگیرید.

برای اطلاعات کامل و جدول امتیازبندیهای این روش میتوانید به صفحه مهاجرت به کبک از طریق کسب و کار مبتکرانه مراجعه کنید.

↑ برو بالا

کارآفرینی (۲): راه اندازی کسب و کار

این روش که راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا به دست گرفتن کسب و کاری که از قبل وجود دارد، نام دارد و در وبسایت مهاجرت به کبک به آن Starting or acquiring a business میگویند در حال حاضر معلق شده است و دیگر نمیتوان از این طریق برای مهاجرت به کبک اقدام کرد. اما شرایط آن تا پیش از این به شرح زیر بود:

در روش دوم مهاجرت از طریق کارآفرینی که روش راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا به دست گرفتن کسب و کاری که از قبل وجود دارد نام دارد و در وبسایت مهاجرت به کبک به آن Starting or acquiring a business میگویند، باید:

 • حداقل ۹۰۰ هزار دلار کانادا داشته باشید.
 • طرح تجاری ارائه بدهید.
 • سهم مشخصی از کسب و کار متعلق به خودتان باشد (حداقل ۲۵٪ برای شروع کسب و کار، و حداقل ۵۱٪ برای در دست گرفتن کسب و کاری که از قبل وجود دارد)
 • خودتان مدیریت و اداره روزانه کسب و کار را به عهده بگیرید.
 • اگر کسب و کاری را به دست میگیرید، آن کسب و کار حداقل ۵ سال باشد که شروع شده باشد.
 • حداقل ۵۱ امتیاز از ۹۵ امتیاز ممکن در جدول امتیازبندی را کسب کنید.
 • گواهی مربوط به تسلط به اطلاعات دموگرافی کبک را بگیرید.

↑ برو بالا

خوداشتغالی در کبک

برای این روش باید:

 • حداقل ۱۰۰ هزار دلار کانادا داشته باشید.
 • تا قبل از این، سابقه حداقل ۲ سال خوداشتغالی در کاری که انتخاب کرده اید را داشته باشید.
 • مقداری از سرمایه خود را در یک موسسه مالی سپرده گذاری کنید. میزان سپرده گذاری بسته به منطقه ای که هستید ممکن ۲۵ هزار و یا ۵۰ هزار دلار باشد.
 • در صورت مجرد بودن حداقل ۶۳ امتیاز از ۱۰۷ امتیاز ممکن در جدول امتیازبندی را کسب کنید.
 • در صورت متأهل بودن حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۲۰ امتیاز ممکن در جدول امتیازبندی را کسب کنید.
 • گواهی مربوط به تسلط به اطلاعات دموگرافی کبک را بگیرید.

برای اطلاعات کامل و جدول امتیازبندیهای این روش میتوانید به صفحه مهاجرت به کبک از طریق خوداشتغالی مراجعه کنید.

↑ برو بالا

فرم ارزیابی مهاجرت