NISSA IMMIGRATION
شرکت خدمات مهاجرتی نیسا
مشاور شما برای مهاجرت به کانادا, آمریکا و آمریکای لاتین

مهاجرت به کانادا از طریق بستگان نزدیک در یکی از استانهای کانادا

چنانچه بستگان نزدیکی دریکی از ایالات زیر دارید وشما یکی از این بستگان از قبیل برادر وخواهر یا پسرو دختر عمو و پسر یا دختر دائی . هستنید میتوانید از این طریق به کانادا مها جرت کنید.

این ایالت ها بدین قرارند:

بهترین موقع برای تلفن بعد از ساعت ده شب بوقت ایران است.

ما در تمام مراحل شما را یاری خواهیم داد.

با پر کردن فرم ارزیابی رایگان ما می توانیم به شما اطّلاع دهیم که این روش برای شما مناسب است یا خیر .

تهران ۲۴۵۲ ۸۲۸۰
تماس: بعد از ۹ شب بوقت ایران .
(مستقیماً به کانادا به طور رایگان وصل خواهید شد)

کانادا ۴۶۵۵ ۹۸۷ ۶۰۴ ۰۰۱
لطفا فرم ارزشیابی رایگان را پرکنید تا بهترین مسیر را به شما پیشنهاد کنیم.

به کشور جدید خود خوش آمدید.