NISSA IMMIGRATION
شرکت خدمات مهاجرتی نیسا
مناسب ترین راه مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۱۹ با توجه به شرایط شما

مهاجرت به کانادا از طریق بستگان نزدیک در یکی از استانهای کانادا

چنانچه بستگان نزدیکی دریکی از ایالات زیر دارید وشما یکی از این بستگان از قبیل برادر وخواهر یا پسرو دختر عمو و پسر یا دختر دائی . هستنید میتوانید از این طریق به کانادا مها جرت کنید.

این ایالت ها بدین قرارند:

بهترین موقع برای تلفن بعد از ساعت ده شب بوقت ایران است.

ما در تمام مراحل شما را یاری خواهیم داد.

با پر کردن فرم ارزیابی رایگان ما می توانیم به شما اطّلاع دهیم که این روش برای شما مناسب است یا خیر .

تماس مستقیم از طریق واتسپ, تلگرام, ایمو:
+1 778 840 5515
روش های مختلف مهاجرت به کانادا

تهران ۲۴۵۲ ۸۲۸۰
تماس: بعد از ۹ شب بوقت ایران
(مستقیماً به کانادا به طور رایگان وصل خواهید شد)

کانادا تماس مستقیم
۴۶۵۵ ۹۸۷ ۶۰۴ ۰۰۱

لطفا فرم ارزشیابی رایگان را پرکنید تا بهترین مسیر را به شما پیشنهاد کنیم.

به کشور جدید خود خوش آمدید.