NISSA IMMIGRATION
شرکت خدمات مهاجرتی نیسا
مناسب ترین راه مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۱۹ با توجه به شرایط شما

برنامه پرستار سرخانه

با برنامه پرستار سرخانه شما می توانید از طریق پرستاری کودکان و افراد کهنسال برای اقامت دائم در کانادا اقدام کنید .

برای انجام این کار احتیاج به استخدام از طرف یک خانواده دارید . شرایط لازم برای استخدام این است که شما دارای دیپلم متوسطه ومعلومات لازمه در رشته مربوطه بوده و بطور دائم به مدت يک سال در ظرف سه سال گذشته کار کرده باشید یا بمدت شش ماه در همین رشته در موسسه ای آموزش دیده باشید .

و همینطورمایل باشید که بمدت دو سال در خانواده ای که به شما حقوق و محل و مزایا می د هد زندگی کنید و در رشته خود در منزل مشغول بکار باشید .

زبان انگلیسی شما بایستی باندازه ای باشد که بتوانید بطور مستقل قادر به اداره خود باشید . پس از پایان این دو سال شما می توانید تقاضای اقامت دائم کرده واگر تخلفی نکرده باشید تقریباً بطور خود کار مقیم شوید .

با پر کردن این فرم ارزیابی رایگان ما میتوانیم مناسب بودن این برنامه را برای شما اعلام کنیم.

تماس مستقیم از طریق واتسپ, تلگرام, ایمو:
+1 778 840 5515
روش های مختلف مهاجرت به کانادا

تهران ۲۴۵۲ ۸۲۸۰
تماس: بعد از ۹ شب بوقت ایران
(مستقیماً به کانادا به طور رایگان وصل خواهید شد)

کانادا تماس مستقیم
۴۶۵۵ ۹۸۷ ۶۰۴ ۰۰۱

لطفا فرم ارزشیابی رایگان را پرکنید تا بهترین مسیر را به شما پیشنهاد کنیم.

به کشور جدید خود خوش آمدید.