NISSA IMMIGRATION
شرکت خدمات مهاجرتی نیسا
مشاور شما برای مهاجرت به کانادا, آمریکا و آمریکای لاتین

برنامه پرستار سرخانه

با برنامه پرستار سرخانه شما می توانید از طریق پرستاری کودکان و افراد کهنسال برای اقامت دائم در کانادا اقدام کنید .

برای انجام این کار احتیاج به استخدام از طرف یک خانواده دارید . شرایط لازم برای استخدام این است که شما دارای دیپلم متوسطه ومعلومات لازمه در رشته مربوطه بوده و بطور دائم به مدت يک سال در ظرف سه سال گذشته کار کرده باشید یا بمدت شش ماه در همین رشته در موسسه ای آموزش دیده باشید .

و همینطورمایل باشید که بمدت دو سال در خانواده ای که به شما حقوق و محل و مزایا می د هد زندگی کنید و در رشته خود در منزل مشغول بکار باشید .

زبان انگلیسی شما بایستی باندازه ای باشد که بتوانید بطور مستقل قادر به اداره خود باشید . پس از پایان این دو سال شما می توانید تقاضای اقامت دائم کرده واگر تخلفی نکرده باشید تقریباً بطور خود کار مقیم شوید .

با پر کردن این فرم ارزیابی رایگان ما میتوانیم مناسب بودن این برنامه را برای شما اعلام کنیم.

تهران ۲۴۵۲ ۸۲۸۰
تماس: بعد از ۹ شب بوقت ایران .
(مستقیماً به کانادا به طور رایگان وصل خواهید شد)

کانادا ۴۶۵۵ ۹۸۷ ۶۰۴ ۰۰۱
لطفا فرم ارزشیابی رایگان را پرکنید تا بهترین مسیر را به شما پیشنهاد کنیم.

به کشور جدید خود خوش آمدید.