NISSA IMMIGRATION
شرکت خدمات مهاجرتی نیسا
مناسب ترین راه مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۱۹ با توجه به شرایط شما

مهاجرت به کانادا از طریق خویشتن فرمائی

چنانچه دارای مشخصات زیر باشید و تجربه کاری شما درکارهای هنری یا ورزشی بطریق خود اشتغالی و قصد و قابلیت انجام کار از طریق خود اشتغالی را در کانادا داشته باشید و بتوانید نشان دهید که میتوانید به فرهنک هنری و ورزشی کانادا کمک کنید و یا تجربه مدیرت یک مزرعه را برای دوسال داشته باشید میتوان برای اقامت شما و همسر و فرزندان زیر 22 شمااقدام کرد.

از طریق فعالیت فرهنگی

بمدت دوسال ظرف 5 سال گذشته بطور خویشتن فرما که درامد شما از طریق فعالیت فرهنگی شما کسب شده باشد یا
دوسال در فعالیت های فرهنگی جهانی شرکت داشته باشید و یا
یک سال بطور خویشتن فرماو یک سال هم در فعالیت های فرهنگی جهانی شرکت کرده باشید.
دارای حداقل 35 امتیاز
بتوانید نشان دهید که قابلییت کار بطریق خویشتن فرما را در کانادا دارا میباشید.
بتوانید نشان دهید که به غنی شدن فرهنگ هنری کانادا کمک خواهید کزد.
دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه را در حد متوسط داشته باشید.حد خاصی هنوز مشخص نشده.
داشتن دارائی باندازه کافی که بتوانید خود و خانواده خود را در کانادا مستقر کنید. مبلغ خاصی مشخص نشده. متقاضی باید نشان دهد که توانسته است از این طریق مایحتاج خود و خانواده اش رادر کشور خود کسب کرده و این کاررا هم در کانادا میتواند انجام دهد.
این کارها میتواند مثل معلم موسیقی نقاش فیلم ساز خبرنگاران مستقل مدیران تاتر یا فیلم سازان و یا موسیقی و افراد پشت صحنه و اموزش دهنده و غیره.

از طریق ورزشی

بمدت دوسال در 5 سال گذشته بطور خویشتن فرما که درامد شما از طریق فعالیت ورزشی شخصی شما کسب شده باشد یا
دوسال در فعالیت های ورزشی جهانی شرکت داشته باشید و یا
یک سال بطور خویشتن فرماو یک سال هم در فعالیت های ورزشی جهانی شرکت کرده باشید .
دارای حداقل 35 امتیاز
بتوانید نشان دهید که قابلییت کار بطریق خویشتن فرما را در کانادا دارا میباشید.
بتوانید نشان دهید که به غنی شدن فرهنگ ورزشی کانادا کمک خواهید کزد.
دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه را در حد متوسط داشته باشید.حد خاصی هنوز مشخص نشده.
داشتن دارائی باندازه کافی که بتوانید خود و خانواده خود را در کانادا مستقر کنید. مبلغ خاصی مشخص نشده. متقاضی باید نشان دهد که توانسته است از این طریق مایحتاج خود و خانواده اش رادر کشور خود کسب کرده و این کاررا هم در کانادا میتواند انجام دهد.
این کارها میتواند مثل معلم یا مربی ورزش قهرمانان ورزشی صاحبان سالن های ورزشی و غیره.

از طریق اداره مزرعه

دارای دو سال در 5 سال گذشته تجربه در ادره یک مزرعه باشید و حاضر باشید مزرعه ای را در کانادا خریدای و اداره کنید .


برای اطلاعات بیشتر میتوانید بمابا شماره 82802452 تهران که مستقیما رایگان به کانادا وصل میشود (از شهرستان اول 021 را بگیرید) یا با شماره کاناد ا0016049874655 تلفن کنید تا اطلاعات لازم را دراختیار شما قراردهیم.

بهترین ساعت برای تلفن بعد از ساعت نه و نیم شب بوقت ایران است. لطفا با این ایمیل مکاتبه فرمائید nissamonde@telus.net با ایمیل های دیگری جواب داده نخواهد شد.

ما دست شما را در تمام مراحل از ابتدا تا انتهی گرفته و مطمئن هستیم پس از اتمام کار شما مار را بعنوان یکی از نزدیکان خود خواهید پذیرفت.


آقای عباس زاهدانی دارای لیسانس ادبیات خارجی از دانشکاه شیراز و لیسانس اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا و فارغ التحصیل مدیریت از دانشگاه هاروارد امریکا و مطالعات مهاجرت از دانشگاه یو بی سی ایالت بریتیش کالامبیای کانادا پا سخگوئی به سئوالات شمامیباشد.

آقای عباس زاهدانی سالهای ممتد در ایران و امریکا و در کانادا دارای پست های عالیرتبه مدیریت بوده است.

تماس مستقیم از طریق واتسپ, تلگرام, ایمو:
+1 778 840 5515
روش های مختلف مهاجرت به کانادا

تهران ۲۴۵۲ ۸۲۸۰
تماس: بعد از ۹ شب بوقت ایران
(مستقیماً به کانادا به طور رایگان وصل خواهید شد)

کانادا تماس مستقیم
۴۶۵۵ ۹۸۷ ۶۰۴ ۰۰۱

لطفا فرم ارزشیابی رایگان را پرکنید تا بهترین مسیر را به شما پیشنهاد کنیم.

به کشور جدید خود خوش آمدید.