NISSA IMMIGRATION
شرکت خدمات مهاجرتی نیسا
مناسب ترین راه مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۱۹ با توجه به شرایط شما

مهاجرت به امریکا از طریق ازدواج یا نامزدی

چنانچه با همسر خود که مقیم یا شهروند امرکائی هستند و ازدواج یا قصد ازدواج دارید وشرائط لازم را هم از قبیل مطالب زیر را دارا هستید میتوانیم پرونده شما را در سریع ترین زمان انجام دهیم.

شما میتوانید فرم رایگان مارا با تمام اطلاعت پر بفرمائید و ما جواب شما را سریعا خواهیم داد.

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری

تهران ۲۴۵۲ ۸۲۸۰
تماس: بعد از ۹ شب بوقت ایران .
(مستقیماً به کانادا به طور رایگان وصل خواهید شد)

کانادا ۴۶۵۵ ۹۸۷ ۶۰۴ ۰۰۱
لطفا فرم ارزشیابی رایگان را پرکنید تا بهترین مسیر را به شما پیشنهاد کنیم.

به کشور جدید خود خوش آمدید.